Home

Achtergrond 273 x bekeken

Beperking verliesverrekening en auto van de zaak in 2008

De mogelijkheden van verliesverrekening worden aangescherpt. Ondernemingsverliezen kunnen niet meer onbeperkt worden doorgeschoven naar de toekomst. Het moment van winstneming is door deze aanpassing nog belangrijker geworden. Verder zijn er wijzigingen in de fiscale regelingen rondom de auto.

Beperking verliesrekening
Voor het verlies uit werk en woning blijft de achterwaartse verliesverrekening van 3 jaar gehandhaafd. Voor het verlies uit zogenoemd aanmerkelijk belang wordt de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot 1 jaar (was 3 jaar). De voorwaartse verrekening voor het verlies uit werk en woning en uit aanmerkelijk belang wordt 9 jaar. Voor ondernemingsverliezen en het verlies uit aanmerkelijk belang was deze verrekening onbeperkt.

Voor beperking van de verliesverrekening geldt overgangsrecht: tot en met 2011 kunnen alle nog niet verrekende verliezen worden verrekend.

Auto van de zaak
Voor een auto van de zaak heeft zowel de ondernemer als de werknemer te maken met bijtelling voor privégebruik. Het gaat hier om de waarde van het privégebruik, verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor dit gebruik.Als de ter beschikking gestelde personen- of bestelauto milieuvriendelijk is, is de bijtelling 14 procent (was 22 procent). Voorwaarde is dat de CO2–uitstoot lager is dan:
- 95 gram per kilometer voor de auto die op diesel rijdt, en
- 110 gram per kilometer voor de auto die niet op diesel rijdt.Voor andere dan milieuvriendelijke personen- of bestelauto’s is de bijtelling 25 procent (was 22 procent).

Als een werknemer of ondernemer niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt en dit kan bewijzen, is er geen bijtelling. Een werknemer kan daartoe een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier dat hij daarvoor moet gebruiken, is te downloaden via www.belastingdienst.nl.

Voor bestelauto’s geldt daarnaast nog het volgende:

 • er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als de werknemer de bestelauto niet kan gebruiken buiten werktijd, bijvoorbeeld omdat hij (of zij) de bestelauto plaatst op een afgesloten bedrijfsterrein. De werkgever kan ook een schriftelijk verbod op privégebruik opleggen aan de werknemer. Hierbij is vereist dat hij controle uitoefent op de naleving van het verbod en een passende sanctie oplegt als het verbod wordt overtreden.
 • Bij bestelauto’s die door de aard van het werk doorlopend afwisselend worden gebruikt door twee of meer werknemers kan het privégebruik moeilijk vast te stellen zijn. Het privégebruik wordt dan door middel van eindheffing bij de werkgever belast. Deze eindheffing bedraagt €300 (was €300) per bestelauto op jaarbasis.
 • Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over de wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2008.

  Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

  Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Belastingplan 2008’

  Meer informatie Ministerie van Financiën, 21 december 2007: Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

  Meer informatie www.belastingdienst.nl

  Administrator

  Of registreer je om te kunnen reageren.