Home

Achtergrond 456 x bekeken

Beleid platteland moet een Europese zaak blijven

Het debat over het plattelandsbeleid zal als twee druppels water lijken op dat over de verdeling van de regionale ontwikkelingsfondsen, voorspelt Lambert van Nistelrooij, europarlementariër voor het CDA.

"Ik verzet mij tegen plattelandsbeleid dat door de lidstaten zelf wordt gefinancierd", zegt hij.

Het nieuwe EU-verdrag werpt zijn schaduw vooruit. Het Europees Parlement beslist voortaan méér dan voorheen mee over de besteding van de Europese landbouwgelden. Als woordvoerder regionale ontwikkeling, milieu en energie, verwacht ik dat het debat over het plattelandsbeleid in de toekomst als twee druppels water zal lijken op dat over de verdeling van de regionale ontwikkelingsfondsen ('structuurfondsen'). In de besteding van de Plattelandsontwikkelingsprogramma- of POP-gelden ligt een gelijkenis die alleen maar zal toenemen.

In juni 2007 heeft de Europese Commissie ingestemd met het Nederlandse programma voor plattelandsontwikkeling. In dit programma komt 2 miljard euro beschikbaar. Zowel de modernisering van landbouwbedrijven, verbetering van infrastructuur, vedrogingsbestrijding, dorpsvernieuwing en cultureel en landelijk erfgoed staan hierbij centraal. De uitvoering van deze projecten ligt vooral in de provincies en de regio’s. Vrijwel dezelfde aanpak wordt ook gevolgd in de verdeling van de structuurfondsen, waarbij Nederland tot 2013 1,9 miljard euro tegemoet kan zien vanwege de Commissie.

Ik verzet mij tegen de steeds sterker wordende opvatting dat het plattelandsbeleid na 2013 ook wel door de lidstaten zelf kan gebeuren. Eenzelfde tendens tot renationalisatie tref ik nog steeds aan bij de behandeling van het Europese structuurbeleid. De geringere prijsondersteuning voor landbouwproductie zal in de komende jaren moeten worden vertaald in een Europees budget dat voor de regio beschikbaar komt en dat door regionale partners wordt besteed.

In september 2007 hebben we in Zeeland piketpalen uitgezet voor een verbrede aanpak. Conclusie is dat ondernemerschap, kennis en innovatie centraal moeten staan. Minister Verburg heeft laten weten de rol van het agrarisch onderwijs in deze zin te zullen versterken.

Het boekje 'Platteland in Verandering' dat ik deze maand uitgaf, geeft aan hoe de aanpak van dit debat in Goes ook in de rest van Nederland kan worden opgezet. Op die manier werken we aan een visie op regionaal beleid, niet alleen voor ondernemerschap en innovatie in de stedelijke gebieden en de dorpskernen, maar voor stad én land. Dit jaar begint ook het debat weer over de herziening van de Europese fondsen. Voordat we toe zijn aan besluiten over de periode na 2013, doen we er goed aan te kijken hoe we de Europese fondsen beter met elkaar kunnen koppelen op regionaal vlak. Daar zal het platteland straks ook beter mee zijn.

'Platteland in Verandering' is te bestellen via Martin Bos op mbos@zeelandnet.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.