Home

Achtergrond 239 x bekeken

Afschermplicht opgeheven

Per 28 januari 18.00 uur is de afschermplicht vervallen.

Minister Gerda Verburg heeft per 28 januari 2008 18.00 uur de afschermplicht ingetrokken. De afschermplicht gold voor commercieel gehouden pluimvee.

Enkele andere maatregelen uit de 'Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten' blijven wel van kracht. Het gaat hierbij onder meer om de verplichting voor bedrijfsmatige houders van gevogelte om de dieren afgeschermd te voederen en te drenken. Commercieel pluimvee mag daarnaast ook geen water drinken dat afkomstig is van oppervlaktewater. Hobbypluimveehouders wordt geadviseerd dezelfde regels te hanteren als de commerciële pluimveehouders.

De afschermplicht, die sinds 21 december 2007 gold, kan worden ingetrokken omdat de dreiging van vogelgriep vanuit Duitsland en Polen is afgenomen. De laatste uitbraak in Duitsland en Polen ligt ruim drie weken achter ons. In Polen, Duitsland en in de rest van Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, zijn in de monitoring van de wilde vogels (dood en levend) geen besmettingen met H5N1 gevonden. In Nederland zijn in 2007 geen besmette wilde vogels gevonden, terwijl er in 2007 in Nederland 13.832 levende wilde vogels en 650 dode wilde vogels zijn getest op vogelgriep.

De recente vondst van besmette zwanen in het Verenigd Koninkrijk is in zoverre bijzonder dat de besmetting via de routinemonitoring op vogelgriep is gevonden bij knobbelzwanen. Deze zwanen zijn echter semi-gehouden vogels, die leven in een grote 'swannery' en zijn dus geen trekvogels. Hoe deze vogels besmet zijn geraakt is nog onbekend, de Engelse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.

Er is op dit moment geen vogeltrek van het Verenigd Koninkrijk richting Nederland, ook vanuit Polen en Duitsland is er op dit moment geen vogeltrek richting Nederland. De situatie rond de aankomende voorjaarstrek zal nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.