Home

Achtergrond

Zwangerschap onderneemsters

Naar verwachting krijgen vrouwelijke ondernemers vanaf de tweede helft van 2008 bij zwangerschap een uitkering. Het is zaak om niet voor de muziek uit te lopen!

Kosten van zwangerschap
Kiezen voor een kind is – als het goed is - een hoogstpersoonlijke keuze. Zo hoogstpersoonlijk dat wetgever en fiscus van mening waren dat ook de financiële gevolgen van een zwangerschap voor eigen rekening van de betrokkene moeten komen. Daar valt wat voor te zeggen: als ik een sint-bernard koop, betaal ik die ook zelf. Maar daar wordt verschillend over gedacht.

Werkneemster versus onderneemster
Voor vrouwelijke werknemers ligt dit anders: zij hebben natuurlijk al sinds mensenheugenis recht gehad op betaald verlof. Het is trouwens nog niet zo heel lang geleden dat ook het recht op kinderbijslag slechts voor werknemers, en dus niet voor ondernemers, bestond. Voor vrouwelijke ondernemers is de wetgever sinds kort bereid tot een kleine tegemoetkoming: zij worden geacht tijdens de periode waarin voor werkneemsters recht bestaat op zwangerschaps- en bevallingsverlof, door te werken in hun onderneming (artikel 3.6 vijfde lid Wet IB 2001). Daardoor verspelen zij niet meteen de meeste fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve. Een uitkering was echter te veel gevraagd. Het besef begint echter nu door te dringen dat het ongepast is om vrouwelijke zelfstandigen in geval van zwangerschap en bevalling financieel in de kou te laten staan.

WAZ of particulier
Tot 2004 bestond de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz, niet te verwarren met die andere Waz, de Wet afbreking zwangerschap). De meeste ondernemers vonden deze wet betuttelend, maar de Waz kende voor vrouwelijke ondernemers wel een uitkering bij zwangerschap. Het einde van de Waz betekende ook het einde van deze uitkering. Vanaf 2004 moeten vrouwelijke ondernemers in geval van zwangerschap een beroep doen op hun gewone (particuliere) arbeidsongeschiktheidsverzekering. Startende ondernemers hebben zo’n verzekering vaak niet, omdat de premies fors zijn. Is zo’n verzekering er wel, dan is het inkomensrisico bij zwangerschap meestal niet gedekt. En als dat wel het geval is (tegen een extra premie, dat spreekt), geldt doorgaans een wachttijd van één tot twee jaar. Dit alles nu gaat veranderen!

Gratis uitkering
Het kabinet is namelijk van plan om vrouwelijke zelfstandigen (ondernemers, maar waarschijnlijk ook freelancers en andere resultaatgenieters) gedurende een periode van zestien weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof te geven. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van eerdere verdiensten in het aan de zwangerschap voorafgaande jaar, maar bedraagt maximaal €1.317 per maand, het wettelijk minimumloon. Premie hoeft niet betaald te worden, die komt uit de algemene middelen. Belastinggeld dus. Of dat juist is laat ik in het midden, maar het optuigen van een aparte heffing zou waarschijnlijk duurder zijn geweest, omdat het per jaar naar schatting om slechts 5.000 gevallen gaat.

Ingangsdatum
We leven nu in de eerste helft van september. Het is zaak voor wie geen risico wil nemen en de uitkering zeker wenst te ontvangen (let wel, we praten over iets meer dan €5.000 bruto) nog even te wachten. De regeling zal naar verwachting pas in de tweede helft van 2008 ingaan. Of er meteen betaald gaat worden bij bevallingen op 1 juli 2008 moet nog worden afgewacht. Misschien geldt ook hier een wachtperiode. Ook andere details (invloed inkomen partner bijvoorbeeld) zijn nog niet bekend. Misschien is een sint-bernard toch zo gek nog niet.

S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep

Lees ook Belang van het urencriterium

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.