Home

Achtergrond 201 x bekeken

Website milieu- en natuurcompendium

Het Milieu- en Natuurcompendium (MNC) is een website die veel cijfers en andere gegevens over natuur en milieu bij elkaar brengt. De site ruimt ook plaats in voor wet- en regelgeving, kosten van beleid, financiering, fiscale faciliteiten en groene belastingen.

De belastingontvangsten uit groene belastingen zijn gestegen van €6 miljard in 1985 naar ruim €18 miljard in 2006, zo meldt de site. In de periode 1992-1995 is het aandeel groene belastingen in de totale belastingopbrengst gestegen van 9 % tot 13 %. In de jaren na 1996 is dit aandeel min of meer constant gebleven rond de 13 %. Vergroening van het belastingstelsel beoogt de belastingdruk te verhogen voor activiteiten die een negatief effect hebben op het milieu.

Het MNC is een product van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Doelgroepen zijn onder andere overheden, belangenorganisaties, beheerders van terreinen en vakspecialisten.

Lees ook Verhouding Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet

Meer informatie De site www.milieuennatuurcompendium.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.