Home

Achtergrond

Verruimde HIR mogelijk voor VIV

De verruimde herinvesteringsreserve (HIR) kunnen veel ondernemer toepassen bij bedrijfsverplaatsingen in de periode van 1 september 2005 tot 31 december 2007. Door deze versoepeling zullen veel boeren en tuinders eerder geneigd zijn om plaats te maken voor bijvoorbeeld nieuwe natuur en varkensvrije zones.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 september 2005. Vreemd genoeg ‘sneuvelt’ de regeling waarschijnlijk weer op 1 januari 2008. Dit heeft de regering immers opgenomen in het Belastingplan 2008. De versoepeling is dus van korte duur. Wellicht kan de agrarische lobby (LTO) dit alsnog voorkomen door haar invloed aan te wenden.

Na de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) kan de agrarische ondernemer de verruimde HIR nu gebruiken bij negen provinciale regelingen. De HIR kan worden toegepast bij een herinvestering in de bestaande of nieuwe onderneming. Dit is met name van belang voor een ondernemer die een andere onderneming heeft of daarmee start, dan wel het bedrijf verplaatst.

Als er geen sprake is van overheidsingrijpen, kan de HIR alleen worden toegepast binnen de bestaande onderneming. De HIR kan dan niet worden afgeboekt op investeringen in een nieuwe of reeds bestaande andere onderneming. Door het aanmerken van de negen regelingen als overheidsingrijpen wordt het toepassingsgebied van de HIR fors uitgebreid naar deze andere ondernemingen. De aanwijzing is een uitkomst voor ondernemers die op een andere locatie een nieuwe onderneming willen opstarten.

De volgende provinciale regelingen zijn aangewezen:

1°. Limburg: de Algemene subsidieverordening 2004 (provinciaal blad 2004, nr. 51); de Subsidieregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg (provinciaal blad 2005, nr. 63); de Beleidsregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg (provinciaal blad 2005, nr. 62);

2°. Noord-Brabant: de Verordening subsidies kwaliteits- en structuurverbetering Landelijk Gebied provincie Noord-Brabant 2001 (provinciaal blad 2001, nr. 58); de Subsidieregeling Verplaatsingskosten Veehouderij 2005 (provinciaal blad 2005, nr. 131);

3°. Utrecht: de Subsidieverordening verplaatsing intensieve veehouderij provincie Utrecht 2005 (provinciaal blad 2006, nr. 6);

4°. Gelderland: de Subsidieregeling Verplaatsing intensieve veehouderijen Gelderland (provinciaal blad 2005, nr. 542);

5°. Overijssel: het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2005 (provinciaal blad 2005, nr. 82); de Beleidsregel Verplaatsing intensieve veehouderijen Overijssel 2005 (provinciaal blad 2006, nr. 85).

Door de aanwijzing wordt de verplaatsing van de intensieve bedrijven niet meer belemmerd door de fiscale gevolgen van deze verplaatsing. De grootste fiscale hobbel is door de aanwijzing geslecht. Het is nog afwachten of de versoepeling ook ná 1 januari 2008 blijft gelden.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Regeling beëindiging veehouderijtakken aangewezen als overheidsingrijpen

Lees ook Herinvesteringsreserve voor boekwinst na emigratie toegestaan

Meer informatie Meer informatie: Besluit van 3 september 2007 (Stb. 328) houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.