Home

Achtergrond

Verplaatsing bedrijf gemakkelijker ná 1 januari 2008

Het Belastingplan 2008 wil de mogelijkheden voor de herinvesteringsreserve (HIR) verruimen. Nu geeft het verplaatsen van een bedrijf naar een andere locatie vaak fiscale problemen.

De verplaatsing van een bedrijf levert nu vaak een fiscale staking op waardoor de ondernemers over de fiscale reserves in de onderneming moeten afrekenen. De toepassing van de HIR biedt in de meeste gevallen ook geen soelaas omdat de HIR niet over de ondernemingsgrens mag worden toegepast. Alleen als er sprake is van zogenoemd ‘overheidsingrijpen’ mag de HIR naar de nieuwe onderneming worden meegenomen.

Dit ‘overheidsingrijpen’ wordt echter beperkt uitgelegd. Alleen een vervreemding door onteigening, daaronder begrepen minnelijke onteigening of verkoop tervoorkoming van onteigening, of als gevolg van bij AMvB aangewezen communautaire en nationale regelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak, wordt gekwalificeerd als ‘overheidsingrijpen’. Deze beperkte uitleg leidt ertoe dat fiscale afrekening veel bedrijfsverplaatsingen hindert. Om deze reden gaan ook veel plannen van gemeenten en provincies niet door of lopen vertraging op.

Gelukkig wordt vanaf 1 januari 2008 de regelgeving eenvoudiger en soepeler. De eis van ‘overheidsingrijpen’ voor de toepassing van de HIR over de ondernemingsgrens heen vervalt. Een staking van de onderneming zonder ‘overheidsingrijpen’ op de ene locatie gevolgd door de opstart van een nieuwe onderneming op een andere locatie staat de toepassing van de HIR dan niet meer in de weg. De versoepeling van de toepassing van de HIR door het laten vallen van het begrip ‘overheidsingrijpen’ is opgenomen in het Belastingplan 2008 ‘Overige Fiscale Maatregelen 2008’ en zal naar verwachting per 1 januari 2008 ingaan.

In het wetsvoorstel zit overigens ook nog een aanscherping verborgen. In de situatie waarin er geen sprake is van een staking van de onderneming kan de ondernemer de verruimde HIR alleen maar toepassen als er sprake is van een (minnelijke) onteigening of verkoop ter voorkoming van onteigening. Dit is vooral een achteruitgang voor degenen die meedoen aan een aangewezen (VIV-) regeling. VIV staat voor verplaatsing intensieve veehouderijbedrijven. Voor hen worden met ingang van 1 januari 2008 de mogelijkheden tot afboeking van de HIR beperkt. Een forse uitbreiding is voor deze categorie dan niet meer toegestaan.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Verruimde HIR mogelijk voor VIV

Meer informatie Factsheet Overige Fiscale Maatregelen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.