Home

Achtergrond 413 x bekeken

Verpachter heeft recht op helft van toeslagrechten

De pachter moet de gepachte gronden bij het einde van de pachtovereenkomst aan de verpachter opleveren inclusief de op die gronden opgebouwde of samenhangende toeslagrechten tegen vergoeding van de helft van de waarde van deze rechten. Ook is het de pachter niet toegestaan om de toeslagrechten zonder toestemming van de verpachter te vervreemden aan derden.

Bovenstaande is het resultaat van de uitspraak van de pachtkamer van de kantonsectie van Rechtbank Zwolle op 25 september 2007. Nu de toeslagrechten al verkocht zijn, moet de pachter de helft van de waarde ten tijde van de vervreemding betalen aan de verpachter. Ook vindt de rechtbank de overtreding zwaar genoeg, zodat de verpachter de pacht mag ontbinden.

In deze proefprocedure stond de vraag centraal of het de pachter vrijstaat zonder voorafgaande toestemming van de verpachter de toeslagrechten aan derden over te dragen, en hoe de pachter en verpachter dan de waarde mogen verdelen. De toeslagrechten stonden op naam van de pachter geregistreerd. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en LTO Noord spanden deze proefprocedure aan. In deze zaak is de gemeente Kampen verpachter en een akkerbouwer pachter.

De pachtkamer vergelijkt deze rechten met de rechten op melk- en bietenquota en komt tot het oordeel dat er voor de toepassing van het pachtrecht meer overeenkomsten dan verschillen bestaan. Aan het einde van de pachtovereenkomst moeten pachter en verpachter dus afrekenen zoals dat bij melk- en bietenquota gebruikelijk is.

De toeslagrechten zijn ontstaan als Europese inkomenssteun voor akkerbouwers. Deze steun was gekoppeld aan de productie van bepaalde gewassen. Met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1782/2003, PbEG 2003, L 270 is een andere basis onder het systeem van deze inkomenssteun gelegd. De steun is niet langer gekoppeld aan de teelt van bepaalde gewassen (of het houden van dieren) en de prijzen daarvoor, maar is vervangen door een stelsel van toeslagrechten. De toeslagrechten zijn verhandelbaar.

Boerderij.nl berichtte op de dag van uitspraak. Van de betrokken partijen bij het proefproces verklaart de pachtdeskundige van LTO Noord dat de uitslag voor beide partijen onbevredigend was.

Lees ook Toeslagrechten automatisch over naar bedrijfsopvolger

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Zwolle, pachtkamer van kantonsector, 25 september 2007

Meer informatie Boerderij.nl: Verpachter heeft recht op helft van toeslagrechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.