Home

Achtergrond

Prinsjesdag 2007 in perspectief

De begrotingsplannen van het kabinet Balkenende IV zijn bekend. Wat betekent dit concreet voor de Nederlandse ondernemer, en in het bijzonder de Nederlandse boer en tuinder? In dit artikel plaatst de heer Schenk het geheel in perspectief.

Koffertje
Na alle pracht en praal van Prinsjesdag 2007 was om 15 uur dan eindelijk het woord aan de Minister van Financiën, Wouter Bos. Hij bood de begrotingsvoorstellen voor het jaar 2008, beter bekend als de Miljoenennota, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Uiteraard zaten deze voorstellen in het bekende koffertje. Onderdeel van de begrotingsvoorstellen vormde het Belastingplan 2008. Wat betekenen deze fiscale plannen nu concreet voor ondernemend Nederland?

Splitsing
Allereerst is van belang dat de fiscale wetsvoorstellen voor 2008 worden gesplitst in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Het eigenlijke Belastingplan 2008 bevat de maatregelen die invloed hebben op het ‘budgettaire en koopkrachtbeeld’ voor volgend jaar. Het koopkrachtplaatje voor 2008 dus. Daarnaast komt er nog een tweede (maar zeker niet minder belangrijk wetsvoorstel), genaamd ‘Overige fiscale maatregelen’. Deze maatregelen hebben niet direct betrekking op het koopkrachtplaatje, maar zijn vooral voor ondernemend Nederland van groot belang. De invoering van zowel het Belastingplan 2008 als het voorstel Overige fiscale maatregelen staan gepland voor 1 januari 2008.

Algemene indruk
Het was al eerder bekend: ondanks de sterke economische groei gaan de meeste belastingplichtigen er in 2008 niet op vooruit. De Staat heeft bij het opstellen van de begroting voor zichzelf gekozen en niet voor degenen aan wiens arbeid die economische groei te danken is. Maar volgens Bos is het verstandig ‘het dak te repareren als de zon schijnt’. Oftewel, ombuigen moet je doen als het je economisch voor de wind gaat. Marc Rutte, fractievoorzitter van de VVD, wist te melden dat maar liefst 17 (!) belastingen omhoog gaan. Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, vond de nivellering nog niet ver genoeg gaan. Goed doe je het nooit.

Belastingplan 2008
Het Belastingplan 2008 kent drie zwaartepunten: bevorderen van innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging. Niet alle zwaartepunten zijn even belangrijk. Zo lijkt vergroening (een thema dat altijd weer hand in hand gaat met lastenverzwaring) veel belangrijker te zijn dan de andere twee onderwerpen. Daarnaast wordt ook nog ingezet op vergroting van de arbeidsparticipatie, onder meer om de kosten van de vergrijzing op te kunnen vangen. Deze vergroting lijkt vooral te komen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de lage lonen derhalve. Het moet weer lonend worden om te werken en daarmee geld te verdienen. Niet te veel, want degene die iets meer gaat verdienen loopt in het mes van de lastenverzwaring. Bovendien worden fiscale faciliteiten, zoals enkele heffingskortingen (kortingen die u krijgt op het te betalen belastingbedrag), gekoppeld aan het inkomen. Ze worden inkomensafhankelijk gemaakt, wat een mooi woord is voor het feit dat de burger deze aftrekposten niet meer krijgt bij een wat hoger inkomen.

Overige fiscale maatregelen
De overige fiscale maatregelen zijn divers: ze liggen op het gebied van de vennootschaps- en inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting. Het zijn vooral deze voorstellen die voor ondernemers, en soms in het bijzonder voor agrarische ondernemers van groot belang kunnen zijn. Met name (maar niet alleen!) gaat er veel veranderen voor de directeur-grootaandeelhouder en zijn of haar bv. Niet onbelangrijk voor een sector waar de bv aan een langzame, maar gestage opmars bezig is.

De komende dagen worden de hiervoor genoemde onderwerpen wat uitgebreider besproken in Agrocount.

S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep

Lees ook Belastingplan 2008
Lees ook Begroting LNV
Lees ook Uit de troonrede van 2007

Meer informatie Prinsjesdag2007.nl: Invloed op boeren en tuinders

Meer informatie Agrarisch Dagblad over Prinsjesdag 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.