Home

Achtergrond

Organisaties willen aandacht voor kostprijsproblemen

Varkenshouderijorganisaties uit een groot aantal landen hebben tijdens een vleescongres in China overeenstemming bereikt over een gezamelijke oproep waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van de sterk stijgende voerkosten en de achterblijvende vleesprijzen.

Het gaat om organisaties uit ondermeer Canada, Amerika, Nieuw Zeeland, Australië, Zuid Afrika, Engeland en de Nederlandse NVV.

"We willen aandacht vragen voor de gevolgen van de concurrentiestrijd die er is op de grondstoffenmarkt tussen de biobrandstoffen en de veevoermarkten en de gevolgen voor de kostprijs van het varkensvlees. Die effecten zijn wereldwijd overal het zelfde. We willen de problemen voor het voetlicht krijgen en de politiek en het publiek bewust maken van de problemen."

Of registreer je om te kunnen reageren.