Home

Achtergrond 443 x bekeken

Ontwikkeling areaal en prijzen pacht

De oppervlakte regulier gepachte cultuurgrond is de afgelopen 30 jaar sneller gedaald dan het totale areaal cultuurgrond. Hierdoor is het aandeel van deze pachtvorm afgenomen tot 21 procent in 2005. De introductie van vrije pachtvormen brengt het totale pachtareaal op 500.000 hectare, ofwel 26 procent van het totale areaal cultuurgrond. Dit totale areaal is in 2005 met 1,92 miljoen hectare onder de 2 miljoen gedaald. Deze cijfers zijn te vinden in het LEI-artikel ‘Ontwikkeling van het pachtareaal en pachtprijzen’ van september 2007.

De oppervlakte ‘grijs’ gepachte grond neemt toe ondanks nieuwe pachtvormen. Bij grijze pacht gaat het om een schriftelijke of mondelinge pachtovereenkomst voor meer dan 1 hectare die niet bij een grondkamer ter goedkeuring of registratie is aangeboden. Redenen om te kiezen voor grijze pacht zijn onder meer het omzeilen van de Pachtwet en het vermijden van administratie en kosten. Circa 30 procent van het areaal grijze pacht is overeengekomen voor een grondgebruikverklaring (mestwetgeving) en 20 procent bestaat uit door- of onderverpachting van regulier gepachte grond. In 2005 werd 187.000 hectare grijs gepacht.

In 1995 is de eenmalige pacht ingevoerd, wat nu voor 127.000 hectare gebruikt wordt na een piek van 149.000 hectare voor de eeuwwisseling. Deze pachtvorm speelde een rol bij het verhandelen van melkquota. De invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maakte deze pachtvorm minder aantrekkelijk. Grond met een kortere looptijd van pacht heeft een hogere waarde in box 3 dan grond met een langere looptijd.

Reguliere pacht brengt gemiddeld €401 op, eenmalige pacht €384 en grijze pacht €405. Echter, reguliere pacht komt weinig voor bij gewassen die niet jaren achtereen op dezelfde grond mogen staan (bijvoorbeeld bloembollen). Teeltpacht en overige (grijze) pacht zijn in de opengrondstuinbouw de belangrijkste pachtvormen. Het rapport gaat ook in op de vaststelling van de pachtnormen voor het ministerie van LNV naar richtlijnen van de Commissie Pachtnormen.

Lees ook Nieuwe regels en prijzen voor de pacht

Meer informatie LEI-artikel 27 september 2007: Ontwikkeling van het pachtareaal en pachtprijzen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.