Home

Achtergrond 325 x bekeken

Nieuwe regels voor omzetbelasting bij gratis privégebruik

De Wet op de Omzetbelasting is naar aanleiding van het roemruchte arrest Charles en Charles-Tijmens van het Europese Hof van Justitie gewijzigd. De Nederlandse wetgever was gedwongen om een aantal nieuwe bepalingen in de Wet op de Omzetbelasting op te nemen. Door het arrest van het Europese Hof was het oude Nederlandse systeem niet “sluitend” meer.

Correctie (7 september): Voor het jaar 2007 blijven de oude regels nog van toepassing.

Deze wetswijzigingen houden in dat bepaalde handelingen (privé-gebruik) voor de heffing van de omzetbelasting gelijk worden gesteld met een dienst die onder bezwarende titel werden verricht. Het gaat bij die handelingen bijvoorbeeld om het gratis privégebruik door bijvoorbeeld de ondernemer of zijn personeel van goederen zoals een woning of een laptop die tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer behoren en waarvoor recht op aftrek van belasting is ontstaan. Over dit privé-gebruik is vanaf 1 januari omzetbelasting verschuldigd. De wijziging is opgenomen in artikel 4, lid 2, onderdeel a van de Wet op de Omzetbelasting.

Over welk bedrag nu precies omzetbelasting afgedragen dient te worden is echter een lastige zaak. De regels hierover zijn vaag en voor meerdere uitleg vatbaar. Dit heeft ook de Staatsecretaris onderkend. Vandaar dat hij in een besluit van 21 augustus 2007 aanvullende regels geeft hoe de maatstaf van heffing voor het gratis privé-gebruik berekend dient te worden. De maatstaf van heffing wordt gesteld op de door de ondernemer voor het privégebruik gemaakte uitgaven. Nu is aangegeven dat daarvoor drie soorten van kosten in aanmerking moeten worden genomen. Het besluit beoogt de huidige zeer ingewikkelde en onduidelijke regeling te vereenvoudigen.

In het besluit wordt verder voorzien in een wijziging van de regeling voor de aftrek van voorbelasting indien de ondernemer zowel prestaties verricht die recht op aftrek geven als andere prestaties. Door die aanpassing wordt het in bepaalde gevallen voor wat betreft de bewijslast gemakkelijker om af te wijken van de hiervoor geldende omzet-evenredige aftrekregeling, de zogenoemde evenredige aftrek.

Het besluit met de aanvullende regels voor de berekening van het privé-gebruik treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Voor het jaar 2007 blijven de oude (vage) regels nog van toepassing.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Landbouwregeling niet in strijd met Europees recht
Meer informatie Besluit DV2007/51M van 21 augustus 2007, gepubliceerd in Staatscourant 166

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.