Home

Achtergrond

In het huis blijven wonen na verkoop aan de kinderen

Veel ouders hebben hun woning onder voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning verkocht aan hun kinderen. Deze verkoop is vaak ingegeven door een besparing van successierecht en de angst dat na een eventuele opname in een verpleegtehuis de woning ‘opgegeten’ moest worden. Nu blijkt dat de besparing van successierecht groter uitpakt als in de koopovereenkomst een zogenoemde vervangende woonruimteclausule is opgenomen.

Als ouders op leeftijd hun woning onder voorbehoud van recht van gebruik en bewoning aan hun kinderen verkopen en een van de ouders overlijdt, is in beginsel sprake van een fictief erfrechtelijke verkrijging. Hierover is successierecht verschuldigd.

Voor de bepaling van de grootte van de fictief erfrechtelijke verkrijging is de inhoud van de overeenkomst tot vestiging van het (zakelijke) recht van gebruik en bewoning mede bepalend. Bijzondere clausules zoals een vervangendewoonruimteclausule kunnen leiden tot een behoorlijke verlaging van het verschuldigde successierecht. Dit blijkt uit een uitspraak van rechtbank Arnhem.

Het betrof een geval waarin de ouders naar een andere woning verhuisd waren met toepassing van eerdergenoemde clausule. De rechtbank maakte uit de overeenkomst op dat in civielrechtelijke zin sprake was van een zaaksvervanging. Daarom mogen de kinderen voor de berekening van het verschuldigde successierecht nog steeds uitgaan van de gunstige lage waardering van de vorige woning op het moment van de vestiging van het gebruiksrecht.

Bij een verkoop van een woning onder het zakelijk recht van gebruik en bewoning aan de kinderen is het daarom verstandig om een vervangendewoonruimteclausule op te nemen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Studiemiddag Agrocount ‘Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’
Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 16 augustus 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.