Home

Achtergrond

In 2008 minder koopkracht, daarna wordt het beter

De Nederlandse economie draait op volle toeren, maar volgend jaar profiteert niet iedereen daarvan.

De meeste huishoudens gaan er iets op achteruit, al worden de laagste inkomens ontzien. In de jaren erna wordt het beter, vooral voor werkenden en gezinnen.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen voor 2008. Juist vanwege de economische groei komt het kabinet volgens premier Jan Peter Balkenende volgend jaar met een aantal lastenverzwaringen om de overheidsbegroting op orde te krijgen en geplande investeringen in onder meer probleemwijken en onderwijs overeind te houden. "We repareren het dak nu de zon schijnt.''

De begroting laat volgend jaar een overschot zien van 0,5 procent, oplopend tot 1 procent in 2011. "Zo sparen we voor de toekomst'', zei koningin Beatrix dinsdag in haar troonrede.

Daarnaast probeert het kabinet de arbeidsparticipatie te vergroten, onder meer met een snellere afschaffing van de 'aanrechtsubsidie', het fiscale voordeel voor niet-werkende gehuwde vrouwen. Ook wordt langer doorwerken tussen 62 en 65 jaar gestimuleerd met een bonus. Vanaf 2011 moeten 65-plussers meebetalen aan de AOW.

Maatregelen die de burger volgend jaar in de portemonnee raken, zijn onder meer hogere accijnzen op alcohol, tabak en diesel. Ook komen er heffingen op vliegtickets en verpakkingen. Vervuilende auto's worden bovendien duurder. Vanaf 2009 stijgt het hoogste BTW-tarief van 19 naar 20 procent.

Minister Wouter Bos (Financiën) benadrukte dat het geld ook weer teruggegeven wordt aan de burger, onder meer door hogere fiscale kortingen. Alleen door de oplopende ziektekostenpremies valt de koopkracht in 2008 nog tegen.

Bos wees erop dat de komende jaren aan hogere inkomens een extra bijdrage wordt gevraagd. Zo wordt de aftrek van pensioenpremies vanaf 185.000 euro beperkt en worden dure huizen extra belast. Balkenende wilde desondanks niet van nivelleren spreken. "Dat vind ik een ouderwets woord.''

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie reageerden positief op de kabinetsplannen, vooral vanwege het solide en sociale karakter ervan. Wel komen ze met een aantal alternatieven. Zo willen ze de bezuiniging in 2010 op de kinderbijslag terugdraaien, in 2008 gratis schoolboeken voor heel het voortgezet onderwijs en extra geld voor armoede. Woensdag bij de algemene beschouwingen, het debat over de miljoenennota, geven ze duidelijkheid over de dekking.

De kabinetsplannen oogstten op Prinsjesdag ook meteen felle kritiek van maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en oppositie. Zo betalen volgens VVD-fractieleider Mark Rutte hardwerkende Nederlanders de rekening van "het meest linkse kabinet sinds jaren''.

SP-leider Jan Marijnissen vindt dat het beleid "echt socialer en menselijker kan''. Zo wordt er volgens hem te weinig geld uitgetrokken voor de publieke sector en het bestrijden van armoede. PVV-leider Geert Wilders hekelde de hogere belastingen. "De lasten stijgen met miljarden om linkse hobby's te financieren.'' Volgens GroenLinks ontbreken maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Ook werkgevers en vakbeweging zijn niet echt te spreken over de kabinetsvoorstellen. Door de hogere lasten legt het kabinet een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt het de motor van de economie, stellen de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Vakcentrale FNV heeft voor het kabinetsbeleid niet meer over dan een mager zesje. FNV-voorzitter Agnes Jongerius vindt het positief dat het kabinet meer mensen aan het werk wil krijgen, maar heeft geen goed woord over voor het plan om het ontslagrecht te versoepelen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.