Home

Achtergrond 330 x bekeken

Hoger beroep tegen uitspraak afboeking HIR ‘in’ Duitsland

Een herinvesteringsreserve (HIR) kan ook over de grens worden aangewend. Agrarische ondernemers passen de faciliteit van de HIR dan ook vaak toe door in het buitenland een nieuw bedrijf op te starten. De toepassing van de HIR is echter aan strenge eisen gebonden. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de oorspronkelijke onderneming niet gestaakt mag worden. De toepassing van deze voorwaarde is in geschil in een procedure in hoger beroep, die momenteel loopt bij het gerechtshof in Leeuwarden. Agrocount schreef over de uitspraak van de rechtbank.

De rechtbank heeft in eerste instantie geoordeeld dat er geen sprake is van een staking van de onderneming (in Nederland). De HIR wegens de verkoop van een melkquotum kan dan ook op investeringen in Duitsland afgeboekt worden. De inspecteur stelt vervolgens hoger beroep in tegen het oordeel van de rechtbank dat de ondernemer haar landbouwonderneming niet heeft gestaakt, maar in Duitsland heeft voortgezet.

De feiten in de procedure zijn beknopt samengevat de volgende: Ondernemer A heeft met haar echtgenoot een melkveehouderijbedrijf in Nederland gedreven vanaf 1999. In 2004 hebben zij een deel van het tot het ondernemingsvermogen behorende melkquotum verkocht. Met deze verkoop is een boekwinst gerealiseerd.

Op 1 mei 2005 zijn ze verhuisd naar Duitsland. Hier exploiteren zij opnieuw een melkveehouderijbedrijf en kopen in Duitsland een melkquotum aan. In 2005 is het in Nederland nog resterende melkquotum verkocht en zijn ook de onroerende zaken, met uitzondering van circa 10 hectare grasland, verkocht.

De rechtbank staat toe dat A in het jaar 2004, het jaar waarin zij binnenlands belastingplichtig is, een herinvesteringsreserve ter zake van het melkquotum vormt. De rechtbank is namelijk van oordeel dat A haar onderneming niet heeft gestaakt, maar heeft voortgezet in Duitsland. Ook is voldaan aan het vereiste dat het verworven bedrijfsmiddel eenzelfde bedrijfseconomische functie vervult als het afgestoten bedrijfmiddel.

De inspecteur heeft inmiddels hoger beroep ingesteld bij het hof. De procedure is van groot belang voor agrariërs met emigratieplannen. Als ook het hof (en uiteindelijk de Hoge Raad) de vorming en afboeking van de HIR toestaan, is het in veel gevallen niet meer nodig een bv op te richten om gebruik te maken van de faciliteit van de HIR over de grens.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Herinvesteringsreserve voor boekwinst na emigratie toegestaan

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Leeuwarden, 23 maart 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.