Home

Achtergrond

Heffingskortingen, buitengewone uitgaven en overdrachtsbelasting in 2008

Op Prinsjesdag zijn de fiscale plannen van het nieuwe kabinet voor het jaar 2008 bekend gemaakt. De meeste van deze plannen zijn niet direct van invloed op de gemiddelde boer of tuinder. Enkele plannen hebben echter wel veel effect op de belastingheffing van de boer en tuinder. Vooral de aanpassingen in de heffingskortingen, de buitengewone uitgaven (BU) en de nieuwe vrijstelling voor natuur in de overdrachtsbelasting zullen de financiële situatie van de boeren, tuinders en bosbouwers in 2008 beïnvloeden.

Voor de heffingskortingen zijn dit de plannen:
_ stapsgewijs afschaffen van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner;
_ de inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting wordt versterkt;
_ de inkomensafhankelijkheid van de aanvullende combinatiekorting wordt versterkt.
Het doel van deze aanpassingen is om werk meer te belonen. Tevens worden degenen met een lager (arbeids)inkomen ‘beloond’ met een hogere heffingskorting.

De aftrekpost wegens buitengewone uitgaven (BU) wordt versoberd. Per 1 januari 2008 zijn de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering niet langer aftrekbaar. Kosten voor een zorgverzekering die iedereen maakt, zijn volgens het kabinet immers geen buitengewone uitgaven. Deze maatregel heeft met name gevolgen voor de oudere (ex-) ondernemer die tot op heden vaak voor aftrek van buitengewone uitgaven in aanmerking kwam.

In de overdrachtsbelasting wordt de vrijstelling voor de verkrijging van natuurgrond uitgebreid. Het verkrijgen van natuurgrond is voortaan niet meer belast met overdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is voortaan een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Belastingplan 2008

Meer informatie Belastingplan 2008: Focus op vergroening en arbeidsparticipatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.