Home

Achtergrond

GroenLinks: te weinig voor milieu

Voor GroenLinks is Prinsjesdag een teleurstelling. De partij van Femke Halsema had gehoopt in de stukken van het kabinet concrete maatregelen aan te treffen om het klimaatprobleem tegen te gaan.

In het regeerakkoord zijn de doelstellingen aangekondigd, maar in de miljoennota worden ze versoepeld, aldus GroenLinks.

De ambitie van Nederland om in Europa voorop te lopen met een CO2-reductie van 30 procent in 2020, een belangrijke inzet van de PvdA, is nu verdwenen, zegt Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak.

Het kabinet kiest volgens hem voor "zacht beleid'' met subsidies en convenanten en "maakt zich volstrekt afhankelijk van onrealistische ambities'' bij de EU. "Premier Balkenende zou een voorbeeld moeten nemen aan gouverneur Schwarzenegger van Californië. Hij neemt op eigen kracht maatregelen, onafhankelijk van president Bush.'' Het kabinet zwakt de ten gedoelde gestelde energiebesparing af van 2 procent naar "op termijn 2 procent''.

GroenLinks heeft zelf een "klimaatbegroting'' gemaakt en die laten doorrekenen door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). GroenLinks scoort veel beter dan het kabinet, heet het: drie maal minder CO2-uitstoot, en twee keer zoveel energiebesparing.

De partij wil onder meer een klimaatwet waarin staat dat de CO2-uitstoot jaarlijks met 2,5 procent moet dalen. Een ander voorstel is invoering van een klimaatkortingspas waarmee iedereen korting kan krijgen op zuinige producten. Grote bedrijven betalen bij de groenen "veel meer'' voor hun CO2-uitstoot, en er komen geen kolencentrales. Het kabinet heeft er vier of vijf op stapel staan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.