Home

Achtergrond 7 reacties

Fischer Boel: besluit ruimer quotum pas eind 2008

Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel ziet een verruiming van het melkquotum als goede optie, nu de zuivelprijzen stijgen. Maar een besluit daartoe valt niet eerder dan eind 2008, bezweert ze.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveebedrijf ter kuis

  gisteren vrijgeven geeft het uiteindelijke resultaat, laat de betere ondernemers maar boven komen drijven in onze melkplas, hou vast aan kwaliteit!
  In een vragende markt moet je durven te vrage voor een eerlijk produkt en dat hebben we!
  wij zijn aan zet en moeten er nu van profiteren, morgen kan het weer anders wezen

 • no-profile-image

  boer

  forse kwotumverruiming geeft zeker lagere melkprijzen en is dus slecht voor boereninkomen.

 • no-profile-image

  stef

  eind 2008 is te laat

 • no-profile-image

  Frans Van Eylen

  Ik stel vast dat het EU-landbouwbeleid dat de Commissaris voortzet achter de feiten blijft aanlopen.( te late aanpassing van de quotas en de braakregeling, lange juridische teksten waar niemand nog uit wijs geraakt,..)
  Sinds een aantal jaren is het Europese beleid gebaseerd op een stabilisatie van de uitgaven (ten voordele van vooral Frankrijk en Spanje) met meerjaren plannen zoals tijdens het desastreuse beleid in Rusland onder het communistische regime. Een regelmatig een tijdige bijsturing wordt afgewezen.Alle aanpassingen worden gebundeld. Een grote marktordening voor alle landbouwprodukten staat symbool voor vereenvoudiging terwijl daardoor Brussel en de landbouwers, die in hun specialiteit geinteresseerd zijn, nog verder van elkaar vervreemden. Het echte marktbeleid wordt afgebouwd door de invoering van de ontkoppelde steun voordele van het "plattelandsbeleid" waarmee de politiek directer kan schoren met soms totaal zinloze steunmaatregelen voor het"milieu".
  Dit beleid heeft per definitie geen band meer met de kostprijs van de produktie maar is uitsluitend gebaseerd op "historische" rechten van steun, quotas, verdeling tussen de lidstaten van de uitgaven,...en dus een beleid dat vervreemd is van de werkelijkheid maar wordt verkocht als meer marktgericht.
  Hoelang zal men deze schijn nog aanvaarden?

 • no-profile-image

  c van den anker

  De reactie om pas eind 2008 verruiming te geven slaat nergens op,er is een tekort daar moet je nu op inspelen om verdere prijsstijgingen voor te wezen plus je kan geen supperheffing gaan berekenen in een markt waar schaarste heerst Voorstel melk je quotum vol voor de refferentie dump de rest in de spotmarkt en kijk hoe lang men dit volhoud.

 • no-profile-image

  boer Rotsterhaule

  Als de melk te duur word gaan mensen op zoek naar andere producten waardoor de vraag naar melk producten ook weer veranderd.
  dus afschaffen dat quotum.

 • no-profile-image

  Paul

  Onze `wereldmarkt` is vooral een Europese. Bij grote quotumverruimingen zal de kans op een lagere melkprijs alleen maar toenemen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.