Home

Achtergrond 266 x bekeken

Energieplan is compliment waard

Het ambitieuze werkplan van de overheid 'Schoon en Zuinig' is volgens Dirk Duijzer, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT) een compliment waard. Toch houdt het PT een vinger aan de pols, zeker waar het GasTerra aangaat.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de lijnen uitgezet van Schoon en Zuinig. Positief is dat het ministerie van LNV de energietransitie van de glastuinbouw nog intensiever wil ondersteunen. Het programma Kas als Energiebron biedt een uitstekend vertrekpunt en is door de glastuinbouw zelf opgesteld.

Verder zal LNV in 2008 en de volgende jaren extra geld beschikbaar stellen voor investeringen in semi-gesloten kassen. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor de zogeheten MEI-regeling (Marktintroductie Energie Innovaties).

De overheid denkt ook mee met het tuinbouwbedrijfsleven als het gaat om energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het kabinet beschouwt het Europese systeem van CO2-emissiehandel (ETS) als de hoeksteen van het energiebesparingsbeleid.

De Nederlandse glastuinbouw wil graag aansluiten bij dit systeem met als voorwaarde: verlenging van het huidige verlaagde energiebelastingtarief op aardgas. Het tuinbouwbedrijfsleven gaat samen met de ministeries aan de slag met het opzetten van een ’eigen’ CO2-systeem.

De overheid pleit in Brussel voor verlenging van het verlaagde energiebelastingtarief na 2007 en aansluiting bij het EU-systeem in 2013. Deze aanpak kreeg brede steun van glastuinders.

Minder voortvarend loopt het met de aanpak van de overwinsten die GasTerra en de regionale energiebedrijven maken op de levering van aardgas aan de tuinbouw. De tuinbouw is een sterke voorstander van een eigendomssplitsing. De overheid stelt op Prinsjesdag dat op 1 januari 2011 deze splitsing effectief wordt. Op zich is dat positief, maar alleen veel te laat.

Het kabinet suggereert dat de laagcalorische gasmarkt (waar de tuinbouw van afhankelijk is) niet slecht functioneert, maar onze ervaringen zijn anders. GasTerra (vroegere Gasunie) heeft op deze markt vrijwel een monopoliepositie en de energiebedrijven zijn alleen maar wederverkopers met ondoorzichtige winstmarges. Wij zullen we kritisch kijken naar het wetsvoorstel dat het voor GasTerra mogelijk maakt om de transporttarieven extra te verhogen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.