Home

Achtergrond 214 x bekeken

EU-geld tegen stank voor golfers

Een nutteloos gat gegraven op een nutteloze locatie van EU-subsidiegeld. Gelukkig hebben golfers er een leuke locatie bij: bovenop een vuilstort kunnen ze een balletje slaan.

Tegenover onze boerderij is een enorm bord verrezen met de vermelding dat hier iets groots wordt verricht. Met financiële hulp van de Europese Unie zal er jarenlang worden gegraven en geschoven met een fantastische win-winsituatie als resultaat.

Lucratief plan

Het begon ooit als plan om aan de Europese verplichting van waterberging te voldoen. Maar Waterschap Zuiderzeeland wilde niet zo maar bakken met geld uitgeven voor een gat. Dus medestanders gezocht. Die werden gevonden bij de provincie, die invulling moest geven aan de Ecologische Hoofdstructuur, en de gemeente, die het Emmeloorder bos met het Kuinderbos wilde verbinden met een corridor.

Eenmaal rond de tafel prikte men al snel de lucratiefste locatie: de Burchttocht tegenover ons huis. Probleem was wel dat het het hoogste punt van de polder was, en dat er van waterberging alleen sprake kon zijn wanneer het extreme weer exact boven het bekken neersloeg, maar de financiën gaven de doorslag.

Het zand uit het gat zou verkocht worden voor wegenbouw, het aanliggende land zou bebouwd worden met huizen, en er zou horeca komen met dierentuinen en ijssalons.

Tegenvallers

Maar de zandprijs stortte in door de baggerwerkzaamheden in het IJsselmeer en het geld was op om de laatste boeren bij het Kuinderbos uit te kopen. En zo bleef alleen de waterberging over met wat huisjes op de oever.

Gelukkig kon de afgegraven grond als afdekmateriaal naar de nabijgelegen vuilstort (goedkoop transport) en een projectontwikkelaar verzon in plaats van huizen zogenaamde burchten, groepjes huizen waar menig pensionado zou willen komen wonen.

Om te verdoezelen dat op een volstrekt nutteloze locatie een volstrekt overbodig gat wordt gegraven, staat op het bord ‘Burchttochtproject’.

Dat de EU dus niet gaat denken dat het geld misbruikt is voor een waterberging waar geen waterberging mogelijk is.

Stankeffect

Nu lijk ik tegen al deze manoeuvres te zijn, maar daar gaat het me niet om. Waar ik moeite mee heb, is dat de overheden het beestje niet bij de naam noemen. Het is geen waterberging, het wordt geen corridor en de ecologische zone komt erbij te liggen als een geamputeerd stompje natuur.

Het voorlopig enige tastbare resultaat is een zodanig dikke afdekking van de vuilstort dat er gegolfd kan worden, zonder dat de ballen van een stankeffect te lijden hebben.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.