Home

Achtergrond

Compromis kostenberekening landinrichtingsrente in de rechtszaal

Na een rechtsgang van bijna 10 jaar, waarbij tevens het Hof Arnhem en de Hoge Raad werden aangedaan, heeft het Hof Leeuwarden definitief uitspraak gedaan in een geschil omtrent de kostenberekening voor de landinrichtingsrente. Partijen hebben op de zitting een compromis gesloten om aan de slepende rechtszaak een einde te maken.

Kort samengevat komt de zaak hierop neer: een grondbezitter (belanghebbende) is eigenaar van landerijen die onderdeel zijn van een ruilverkaveling. De Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) heeft het Kadaster verzocht de lijst der geldelijke regelingen (LGR, de eindafrekening van de landinrichting) samen te stellen. De LGR wordt weer omgeslagen over de heringerichte percelen land. De schuldplichtigheid is de landinrichtingsrente, een percentage van genoemde kosten, die een aantal jaren betaald moet worden aan het rijk. Belanghebbende heeft bezwaar tegen de LGR ingediend.

Bij de uiteindelijke vaststelling van de schuldplichtigheid van alle eigenaren is de factor basiskosten, zoals die luidde na afhandeling van het bezwaar, verhoogd met 7 procent. Na de uitspraak van Hof Arnhem van 22 mei 2002 en de Hoge Raad van 10 maart 2006, nr. 38.330 overweegt Hof Leeuwarden dat voor het vaststellen van de correctiefactor moet worden uitgegaan van de voorlopige kostenberekening, zoals deze ten grondslag lag aan de ter inzage gelegde versie van de LGR.

Verhoging van de afzonderlijke posten is slechts toegestaan voor zover dat voortvloeit uit de uitkomst van de behandeling van de bezwaren. Verlaging moet vervolgens plaatsvinden als afzonderlijke posten uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan in de voorlopige kostenberekening. Op grond van het voorafgaande heeft het hof de correctiefactor berekend. Nu partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de correctiefactor, hoeft het hof de overige stellingen van belanghebbende niet meer te behandelen. Het beroep wordt gegrond verklaard.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Eerste gewone alinea.

Lees ook Achteraf een correctie op berekende landinrichtng toegestaan
Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 22 mei 2002
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 10 maart 2006
Meer informatie Uitspraak Hof Leeuwarden, 11 juli 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.