Home

Achtergrond 1 reactie

Broedproces beïnvloedt agressie leghennen mogelijk

De leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van de Wageningen Universiteit en de fokkerijorganisatie Hendrix Genetics in Boxmeer gaan onderzoeken of het broedproces de agressie onder leghennen beïnvloedt.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Hobbydierhouder

  Na twintig jaar raspluimvee fokken is de ervaring dat agressie erfelijk is.
  Het verwijderen van agressieve dieren, zowel hanen als hennen, is in klierige foklijnen (waarop lijnteelt is toegepast) binnen 3 generaties het verenpikken tot staan gebracht.
  Wat daarbij hielp was in de opfokperiode de dieren extra eiwitten te geven in de vorm van voorgeweekte katten- en hondenbrokken in karnemelk.
  Dat agressie erfelijk is weten we al 30 jaar. De extra proteïnen kunnen wellicht bijdragen aan een andere chemie in de kip waardoor agressief gedrag uitblijft.
  Wellicht omgekeerd te vergelijken met pubers die hun prefrontaalkwab (geweten) beschadigen door overmatig alcoholgebruik. Dat voeding van invloed is op de ontwikkeling van de hersenen en dus ook gedrag, dat is ook bekend.
  Het broedproces, machinaal of onder de kloek zou dus de aanleg van het kuiken moeten beïnvloeden wat zich zou moeten weerspiegelen in later gedrag?
  Daar geloof ik niks van.
  De wijze van opfok heeft wel gevolgen voor het gedrag later. In hun houding t.o.v. mensen zijn broedmachinekuikens die in groepen opgroeien vertrouwelijker naar mensen toe dan kuikens die bij de kloek opgroeien. Kloekkuikens leren kennelijk een andere taal, of méér taal dan kuikens die alleen maar tussen kuikens zitten.
  Als de kloekkuikens en machinekuikens op een leeftijd van 3 maanden samenkomen dan is er totaal geen verschil in natuurlijk gedrag te zien. Beide dieren 'praten' dezelfde taal als het gaat om voor ons herkenbare zaken als 'er vliegt wat engs over, dekking!' of 'hier is wat te eten' of 'ga weg jij'.
  Het verenpikken in onze foklijnen gebeurde bij zowel machinekuikens als kloekkuikens.
  M.b.t. de stressreactie op mensen was er geen verschil meer tussen kloek- en machinekuikens nadat de groepen zo'n 2 maanden samen waren. Het vertrouwen van de machinekuikens werd overgenomen door de kloekkuikens waardoor er onder de halfwassen geen verschil in gedrag meer te zien was. Individuele verschillen waren wel zichtbaar. Dieren die slachtoffergedrag vertoonden (beide groepen) werden toch gepikt, ondanks extra eiwitten in het dieet.
  De 'slachtoffers' zijn neurotische kippen die schijnbaar door hun rusteloze gedrag de irritatie opwekken van de groep en dan met name de alfadieren.
  Wat een domme hobbyhouder al niet aan 'wetenschap' kan bedrijven... noem het maar hobbyboerenverstand :-)

Of registreer je om te kunnen reageren.