Home

Achtergrond

Begroting LNV

De begroting van het ministerie van LNV bedraagt ruim €2,3 miljard. Minister Gerda Verburg benoemt voor haar beleidsterrein drie kerngebieden: ‘Groene economie’, ‘Natuur, landschap en een vitaal platteland’ en ‘Voedsel’, al is op de begroting de uitsplitsing anders.

De minister wil graag dat de landbouwsector meer taken uitoefent dan dat deze alleen gewassen verbouwt en vee teelt. Ze stelt jaarlijks €2 miljoen beschikbaar voor ‘ontwikkelpilots multifunctionele landbouw’. Ook wil ze €2 miljoen besteden aan een kenniscentrum voor veelzijdig platteland.

Voor verder verbeteren van het welzijn van dieren via wetten, regels, onderzoek en diervriendelijke stallen komt jaarlijks structureel €6 miljoen beschikbaar. Uitgewerkte voornemens komen in de Nota Dierenwelzijn te staan, dat komend najaar verschijnt. Ook komt er een voorstel voor een wet Dieren, dat ook de diergeneeskunde omvat.

Voor de ontwikkeling van innovatieve, energiebesparende maatregelen is €35 miljoen beschikbaar en om de overgang naar groene energie in de glastuinbouw te stimuleren €12 miljoen. Via het werkprogramma ‘Schoon en zuinig’ besteedt LNV jaarlijks €10 miljoen aan energiebesparing tot aan 2011.

Voor de biologische landbouw noemt de minister streefgetallen in areaal (van 2,5 % nu naar 10 % in 2010) en consumptie (naar 15 % in 2011). De overheid financiert een deel van de certificeringskosten en geeft subsidies aan regionale projecten en organisaties.

Voor grootschalig groen rondom de stad en voor groen in de stad wil het ministerie voor elk €2 miljoen uittrekken. Ook wil het ministerie aaneengesloten routes voor wandelen, fietsen en varen realiseren en onderhouden (elk ongeveer 4.500 kilometer in 2013) met daarnaast wandelen over boerenland stimuleren.

Jaarlijks ontvangt Nederland ongeveer €1,3 miljard van de Europese Unie vanwege het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor plattelandsontwikkeling in Nederland in de periode 2007-2013 is €486 miljoen EU-steun beschikbaar en voor stimuleren van duurzaamheid in de visserij en aquacultuur €48,5 miljoen.

De begrote uitgaven voor 2008 gaan €116 miljoen omhoog ten opzichte van die in de meerjarenplanning 2007. Voor de ontvangsten gaat het dan om €256 miljoen. Het totaal van de begroting wordt dan ruim €2,3 miljard.
Duurzaam ondernemen staat voor €345 miljoen op de begroting.
Natuur, landschap en recreatie zijn begroot op €759 miljoen.
Voedselkwaliteit en diergezondheid zijn samen begroot op €90,7 miljoen.
Kennis en innovatie krijgen €920 miljoen, maar dit is inclusief het groene onderwijs en onderzoek.
De algemene uitgaven (voor het ministerie zelf dus) worden €209 miljoen.

Lees ook Belastingplan 2008

Meer informatie Toelichting begroting LVN: Agrosector in breder perspectief, 18 september 2007

Meer informatie Prinsjesdag2007.nl: Invloed op boeren en tuinders

Meer informatie Agrarisch Dagblad over Prinsjesdag 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.