Home

Achtergrond

Transportsector pakt groot deel budget MIA/Vamil

De MIA werd 2006 voortijdig gesloten wegens dreigende budgetoverschrijding. Dit kwam voor een groot deel doordat de transportsector,met emissie-arme vrachtwagens, een flinke aanspraak deed op het budget ten opzichte van 2005. Dat blijkt uit het jaarverslag van Senternovem.

Vorig jaar raakten de Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen (Vamil) vroegtijdig uitgeput. De land- en tuinbouwsector investeerde opnieuw flink in milieuvriendelijke stallen en kassen. Bovendien investeerde de transportsector massaal in de door MIA gestimuleerde emissiearme vrachtwagens. Tenslotte werden bovendien grote industriële milieuprojecten voor MIA en Vamil gemeld.

Deze factoren leidden in 2006 samen tot een budgetclaim die 17 miljoen euro hoger lag dan het voor MIA en Vamil vastgestelde budget. Naar verwachting zullen de totale overheidsuitgaven voor MIA en Vamil toch binnen het vastgestelde budget blijven als gevolg van de correctie van de ingediende meldingen door SenterNovem.

Voor MIA en Vamil tezamen was in 2006 ruim € 160 miljoen euro beschikbaar. In totaal is voor € 1,7 miljard aan projecten geïnvesteerd. Daarvan is 530 miljoen uitgegeven aan Groen Labelkassen, 245 miljoen aan stallen en 604 miljoen aan vrachtwagens.

In 2007 zijn de eisen voor emissiearme stallen en kassen verder aangescherpt om de kans op herhaling van de budgetoverschrijding te verkleinen. Dit jaar geldt voor de transportsector een aparte regeling.Stimulering van emissiearme vrachtwagens wordt niet meer via de MIA gerealiseerd, maar is in een aparte subsidieregeling ondergebracht.

Meer informatie Volledig jaarverslag 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.