Home

Achtergrond 192 x bekeken 2 reacties

'Sierteeltketen bespaart ruim 36 miljoen per jaar door veilingfusie'

De sierteeltketen gaat jaarlijks ruim 36 miljoen euro besparen als de twee grote bloemenveilingen, Bloemenveiling Aalsmeer en FloraHolland, fuseren.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  VGB

  VGB argwanend over financieel voordeel veilingfusie

  AALSMEER – De georganiseerde groothandel in bloemen en planten heeft met verbazing en argwaan kennis genomen van de berekende besparingen die een fusie van de twee grote veilingen zou opleveren. Brancheorganisatie VGB mist de onderbouwing van de door de fusiepartners gepubliceerde cijfers.

  Volgens het in opdracht van de veilingen door TNO verricht onderzoek gaat de totale sierteeltketen € 36 miljoen besparen. Daarbij is al rekening gehouden met de hoge kosten van de invoering van een uniforme veilingkar, waarmee op jaarbasis € 8 miljoen is gemoeid. Volgens TNO komt het financiële fusievoordeel vooral bij de handel terecht: € 29 miljoen. Voor kwekers en vervoerders zou het respectievelijk € 13 en € 2 miljoen bedragen.

  “Maar in de verkorte weergave van het rapport is geen spoor van enige onderbouwing van die cijfers te vinden en het rapport zelf krijgen wij niet,” zegt VGB-directeur Robert Roodenburg. Het verbaast hem dat voor het onderzoek de groothandel niet is geraadpleegd. “TNO mag een onafhankelijk bureau zijn, het heeft zich goeddeels gebaseerd op aannames van zogenoemde ‘experts van de veilingen’. Hoe onafhankelijk die zijn? Van expertise bij de groothandel is geen gebruik gemaakt.” Hij wijst er op dat TNO de gepresenteerde cijfers afhankelijk stelt van de betrouwbaarheid van in overleg met de veilingen gedane aannames.

  In het rapport wordt vermeld dat binnen de ene veilingorganisatie commissionairs (overigens ook groothandelaren) niet meer nodig zijn voor inkoop op andere locaties dan die waar een handelsbedrijf is gevestigd. Geen resultaat van de fusie, vindt de VGB. Dat de rol van de commissionair afneemt, is volgens haar al gaande. Roodenburg: “Gewoon een gevolg van de toename van het elektronisch inkopen, het zogenoemde kopen op afstand (KOA). Iedere handelaar kan nu al op elke veilinglocatie inkopen. Dat scheelt hem provisie voor de commissionair, maar aan KOA zijn ook kosten verbonden. Creatief dat dit nu juist als grootste kostenvoordeel van de fusie opgevoerd wordt.” Het TNO-rapport geeft nogal forse bandbreedtes bij allerlei aan de fusie toegedichte kostenbesparingen, variërend van 20 tot 60 miljoen euro. “Op z’n minst nogal ruim,” reageert Roodenburg.

  Volgens de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) staan de logistieke besparingen in feite ook los van de fusie. Zo was tot de invoering van een uniforme veilingkar, die de handel € 4 miljoen voordeel oplevert, al besloten voordat er van een fusie sprake was. De kar bespaart ook kwekers en vervoerders geld, maar daar staat investering in ombouw van oude en aanschaf van nieuwe karren door de veilingen tegenover. Daardoor nemen per saldo de kosten voor de totale keten zelfs toe.

  Dat een kweker na de fusie op elke veilinglocatie kan aanvoeren, leidt volgens de VGB in de praktijk niet tot grote verschuivingen en besparingen. Zij constateert dat in elk geval de transportkosten daarbij een rol spelen, terwijl menige teler onvoldoende volume produceert om jaarrond op diverse locaties tegelijk aan te voeren. “Je ziet nu al dat het op regionale veilingen ’s winters lastiger is een breed assortiment aangevoerd te krijgen, omdat de telers zich concentreren op de grote exportlocaties, om daar hun grote vaste afnemers te kunnen blijven bedienen,” zegt Roodenburg. “En echt grote aanvoerders kunnen ook nu al met een ontheffing naar veilingen waarvan zij geen lid zijn. Er verandert dus weinig.”

  De VGB is de brancheorganisatie van de binnenlandse en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent van de omzet in die bedrijfstak.
  (Einde bericht)

 • no-profile-image

  ron hooyman

  Wanneer de veilingen vraagt aan de TNO wat of hoe groot de voordeel is financieel bij een fusie dan weet ik de uitkomst wel.
  Een berekening is afhankelijk van wat de aanvrager aan gegevens inbrengt.
  Dat de mensen aan zo een artikel nog waarde aan hecht begrijp ik dus niet.
  Tevens een gezamelijke stapelwagen introduceren daar hoef je geen fusie voor aan te gaan dat kan zo ook wel.
  Dit is in het verleden ook met fust zo gegaan.
  De veilingen overleggen met mekaar al in VBN verband, tenminste ik denk dat deze vereniging nog bestaat.

  Je kan deze vereniging ook gezamelijk meer macht kunnen geven zodat een fusie overbodig is en er onnodig dure kosten moeten gemaakt worden om te fuseren.

  een fusie is wel lkogisch als je op een locatie wil gaan zitten , maar dat is hier niet aan de orde

Of registreer je om te kunnen reageren.