Home

Achtergrond

RIVM geeft volkstuinders handvat voor gebruik tuin

Huiseigenaren met een moestuin of vokstuinders met een veldje op vervuilde grond kunnen voortaan gemakkeijker te weten komen of ze nog veilig groenten van eigen kweek kunnen eten.

Het Rijksinstituut voor Volkgezond en Milieu (RIVM) heeft in opdracht van het ministerie van milieu een methode ontwikkeld om te kunnen bepalen of de consumptie van groente die zijn gekweekt op verontreinigde bodems gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

De procedure is stapsgewijze opgezet om een stevige onderbouwing van de gegevens en een efficiënte werkwijze te waarborgen. Het uitgangspunt voor de methode is: simpel indien mogelijk, complex wanneeer noodzakelijk. Als in een eerdere stap een risico kan worden uitgesloten, kan de procedure worden gestaakt. Zo niet, dan is een vervolgstap nodig. Daarin wordt de beoordeling steeds specifieker op de omstandigheden van de locatie gericht. Op die manier leidt de procedure tot een realistischere uitkomst, maar hij wordt ook tijdrovender.

De procedure, die uit vier stappen bestaat, is als volgt: In stap nul, die voorafgaat aan de meetstappen, wordt de mogelijkheid ingeschat of de consumptie van groenten op een bepaalde lokatie schadelijk kan zijn voor de gezondheid. In stap één worden vervolgens de bodemgehalten van schadelijke stoffen gemeten en vergeleken met zogeheten kritische bodemgehalten (de waarden waarbinnen groenten telen veilig is).

Stap twee omvat een gedetailleerde bepaling van het lokatie-specifieke gezondheidsrisico, op basis van berekening. Ten slotte is in stap drie een gestandaardiseerd meetprotocol beschreven. Dat is een richtlijn om op een locatie te bepalen welk typen groenten, en de hoeveelheid daarvan, het beste kunnen worden bemonsterd als indicatie voor de gezondheidsrisico’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.