Home

Achtergrond

Paardenpension in privéstal

Een echtpaar runt een pension voor paarden in stallen die tot hun privévermogen behoren. De echtgenoot heeft in het jaar 2000 onderhoud aan de stallen gepleegd en deze daarbij verhoogd. Hiermee was hij naar eigen zeggen 282 uren bezig, zodat hij in totaal genoeg uren zou maken voor de zelfstandigenaftrek. De bouwkosten bracht hij ook ten laste voor zijn onderneming. De belastinginspecteur was het hiermee niet mee eens omdat de paardenstallen niet bij de onderneming horen, maar bij het privévermogen.

Het gerechtshof in Arnhem moest in dit geschil uitspraak doen. Voor zowel de gewerkte uren als de gemaakte kosten maakte het hof verschil in een deel besteed als ondernemer en een deel besteed als eigenaar van de stallen. Hoewel het hof een deel van de opgegeven uren als privé of als onvoldoende gespecificeerd aanmerkte, achtte het wel aannemelijk dat er genoeg uren gemaakt zijn voor het zogenoemde urencriterium van de zelfstandigenaftrek.

Het hof verdeelt de kosten aan de verbouwing van de stallen in kosten voor onderhoud en in kosten voor verhoging van een van de stallen. De verhoging van de stal doet de waarde ervan toenemen, maar dat behoort tot het privévermogen. De stal wordt door de verhoging van het dak geschikter voor het huisvesten van grote paarden in plaats van vooral pony’s. In de ogen van het hof pleegde de paardenstaller de verhoging in zijn rol als eigenaar. De kosten voor deze verhoging komen dus ook niet in aanmerking voor investeringsaftrek. De kosten voor het onderhoud mag de ondernemer wel toerekenen aan de onderneming en dus aftrekken. Volgens het hof deed de pensionhouder dit wel in zijn rol als ondernemer.

Lees ook Onderneming in Duitsland en Nederland. Recht op gehele zelfstandigenaftrek?
Meer informatie De volledige uitspraak van het hof in Arnhem, 19 juni 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.