Home

Achtergrond

Overlast regenwater in bijna alle gemeenten

Ruim 90 procent van de gemeenten heeft te maken met regenwateroverlast.

Water op straat en in gebouwen vormen de grootste overlast. Dat blijkt uit een onderzoek gehouden onder 203 gemeenten door Stichting Rioned, het platform, kenniscentrum en de belangenbehartiger van de rioleringszorg in Nederland.

De regenwateroverlast doet zich in de gemeenten op enkele plaatsen voor en is meestal van korte duur. Slechts 10 procent heeft te maken met grootschalige overlast. De meeste problemen doen zich voor op bekende plekken. Zo heeft 60 procent van de gemeenten locaties waar de regenwateroverlast de afgelopen vijf jaar meerdere keren is opgetreden. 16 Procent van de gemeenten heeft op nieuwe locaties met overlast te maken gekregen.

Veel gemeenten ervaren dat de regenwateroverlast toeneemt. Bijna de helft van de gemeenten geeft aan de laatste jaren relatief vaak te zijn getroffen door extreme buien. Ook is, volgens de gemeenten, de aandacht van bewoners, politiek en pers toegenomen.
De belangrijkste oorzaken van regenwateroverlast zijn onder meer onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering, verstopte kolken, toestroming naar lage punten in het maaiveld en onvoldoende werking van de ontluchtingsleidingen in woningen.

Van de gemeenten heeft ongeveer 90 procent maatregelen gepland en 70 procent heeft recent maatregelen genomen tegen de toenemende regenbuien. Volgens Stichting Rioned moeten gemeenten de openbare ruimte zo inrichten dat er meer water gedurende korte tijd en op een veilige manier bovengronds kan worden geborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het verdiepen van straten, de aanleg van stoepranden en het bufferen van water in groenvoorzieningen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten probleemsituaties in kaart te brengen. Dit kan samen met het waterschap voor wat betreft het oppervlaktewater. Verder adviseert de VNG gebruik te maken van de Handreiking Stedelijke wateropgave. Hiermee kunnen gemeenten samen met het waterschap een beter beeld krijgen van de aanwezige problemen, de mogelijke oplossingen en van de kosten om de kans op waterhinder te beperken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.