Home

Achtergrond 204 x bekeken

Opeenstapeling verzuimboeten MINAS in strijd met evenredigheidsbeginsel

Een veehouder krijgt in 1999 een aantal naheffingsaanslagen en verzuimboetes opgelegd in het kader van de MINAS-heffing. Hij vecht deze aan omdat hij getroffen was door een herseninfarct. Dat is volgens het Hof geen reden om niet tijdig aangifte te doen. Wel vindt het Hof dat de boetes zich niet kunnen opstapelen.

Een veehouder krijgt over het jaar 1998 de volgende naheffingsaanslagen opgelegd: een naheffingsaanslag bestemmingsheffing van € 181, een verzuimboete voor het niet doen van aangifte van € 113 en een verzuimboete van € 181 wegens het niet betalen van de verschuldigde heffing. Tevens ontvangt hij een naheffingsaanslag fosfaatheffing van € 4929 met een verzuimboete voor het niet doen van aangifte van € 113 en een verzuimboete € 4538 wegens het niet betalen van de verschuldigde heffing. Ook krijgt hij een naheffingsaanslag stikstofheffing van € 2545 met een verzuimboete voor het niet doen van aangifte van € 113 en een verzuimboete van € 2545 wegens het niet betalen van de verschuldigde heffing.

Het Hof laat alle naheffingsaanslagen in stand. Volgens het Hof is het niet geloofwaardig dat de agrariër als gevolg van een herseninfart niet in staat was (tijdig) aangifte te doen. Wel vermindert het Hof de boeten conform het arrest van de Hoge Raad van 13 augustus 2004, nr. 37.920, tot een totaalbedrag van € 4538. Omdat de termijn tussen het opleggen van de boete en de uitspraak zeer lang is, vermindert het Hof de boete met 20%.

In het arrest van de Hoge Raad van 13 augustus 2004, LJ-Nummer AL7045, oordeelde de Hoge Raad dat als bij één te laat ingediend aangiftebiljet aangifte gedaan wordt voor meerdere heffingen er van even zovele verzuimen sprake is als waarvoor de aangifte dient. Dat neemt volgens de Hoge Raad echter niet weg dat de aan die heffingen verbonden boeten niet cumulatief mogen worden opgelegd en dat in het algemeen moet worden volstaan met een totaalbedrag aan boeten ter grootte van de boete die opgelegd zou worden voor het zwaarst te beboeten verzuim.

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem
Meer informatie Uitspraak Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.