Home

Achtergrond 1 reactie

Onafhankelijke onderzoekers mogen geen stelling nemen

Volgens een open brief van NVP, NMV en NVV durft Wageningen UR geen stelling te nemen tegen ondiepe metingen naar nitraat in grondwater. WUR-voorzitter Aalt Dijkhuizen reageert op de aan hem gerichte brief.

"Geachte heren. In uw open brief verwijt u Wageningen UR geen stelling te nemen tegen ondiepe metingen naar nitraat in grondwater. Vanuit onze positie als wetenschappelijke onderzoeksinstelling ondersteunen we de agrarische sector en zetten we ons in voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling. Ik constateer dat het grootste deel van de sector zich bewust is van onze rol.

Ik stel dat onafhankelijke onderzoekers geen stelling kúnnen en mogen nemen. Niet wij, maar de beleidsmakers bepalen hoe bemonsterd wordt. Wij staan ervoor dat de kennis die we aandragen op de beste manier tot stand is gekomen en objectief is.

De communicatie tussen beleidsmakers, onderzoekers en de sector is een punt van zorg. Een nog door minister Veerman geïnitieerde, sectorbrede workshop over dit onderwerp is door het RIVM, samen met TNO en ons instituut Alterra, gehouden in mei. Getuige uw brief heeft de workshop u kennelijk geen of onvoldoende duidelijkheid geboden en daarom is wat mij betreft een nader gesprek gewenst.

Uw suggestie dat wij ons laten leiden door de geldstroom, werp ik verre van mij. Onafhankelijkheid en kwaliteit zijn de pijlers waarop wij wereldwijd onze sterke naam hebben opgebouwd. Wij zijn geen belangenorganisatie, dat bent uzelf. Wij nemen geen beleidsbeslissingen, dat doen Vrom en LNV, gecontroleerd door de Kamer. Laten we die rollen goed helder houden. Dan weten we allemaal precies wat ons te doen staat en wie we waarop moeten aanspreken."

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    joris

    tGaat misschien ook niet zozeer om stellingname, maar meer om een onafhankelijk beeld van de feitelijke zin of onzin van metingen op bepaalde diepte. En de vergelijking tussen meetdiepten binnen de EU, met (nationale) argumenten waarom op die diepten gemeten wordt. Feitelijk, onafhankelijk, zonder stellingname. Volgens mij wordt dan een hoop duidelijk. Althans bij niet-beleidmakend Nederland...

Of registreer je om te kunnen reageren.