Home

Achtergrond 210 x bekeken

Omzetbelasting en grond een lastige combinatie

De combinatie omzetbelasting en grond – met of zonder bouwvergunning – blijft aanleiding geven tot geschillen. Dit is zeker het geval als de plannen met de grond gewijzigd worden. Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van het Hof in Arnhem over grond, waarvan de provincie de bouwplannen tegenhield.

De aan het hof voorgelegde zaak was als volgt:
Een ondernemer heeft in juli 2002 een onbebouwd perceel grond gekocht met het oog op de realisatie van een kuuroord. De gemeente heeft daartoe een vergunning verleend. De grond is vervolgens aan belanghebbende geleverd. De in rekening gebrachte omzetbelasting heeft de ondernemer in het vierde kwartaal van 2002 in aftrek gebracht. Omdat de provincie de bouw van het kuuroord om ecologische redenen tegenhield, heeft belanghebbende de grond vrijgesteld van omzetbelasting doorverkocht. Hij had de vergunning vóór de levering laten intrekken.

Vervolgens heeft de inspecteur de eerder afgetrokken voorbelasting nageheven. In hoger beroep is het hof met de rechtbank in Arnhem van oordeel dat dit terecht is. Het hof stelt voorop dat belanghebbende de grond voor het eerst heeft gebezigd op het moment dat hij de grond vrijgesteld leverde. Hierdoor is belanghebbende de te veel in aftrek gebrachte voorbelasting in het onderhavige tijdvak verschuldigd geworden.

Het arrest Ghent Coal van het Hof van Justitie EG (zaak C-37/95) biedt belanghebbende volgens het hof geen soelaas. Anders dan in dat arrest heeft belanghebbende namelijk met het onderhavige investeringsgoed een belastbare handeling verricht, te weten een vrijgestelde levering als gevolg waarvan het ongebruikt het ondernemingsvermogen van belanghebbende weer heeft verlaten. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Btw of overdrachtsbelasting?
Meer informatie Arrest Ghent Coal, Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 15 januari 1998
Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 31 maart 2006
Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 20 juni 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.