Home

Achtergrond

Maatregelen mond en klauwzeer

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag besloten tot een verzamel- en een vervoersverbod voor evenhoevigen (schapen, geiten, runderen en varkens) in Nederland. Rondom het bezoek aan veehouderijbedrijven gelden ook voorzorgen.

Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevige dieren. Runderen, schapen en geiten, varkens, wilde zwijnen, herten en sommige dierentuindieren (antilopen) kunnen ziek worden door het virus. MKZ is niet gevaarlijk voor mensen of dieren die niet evenhoevig zijn, maar kan via hen wel verspreid worden.

Vervoersverbod

Vanaf zaterdag 4 augustus 14.30 uur is het verboden om schapen, geiten, runderen en varkens te vervoeren of bij elkaar te brengen. Dit geldt ook voor jaarmarkten en braderieën waar dieren aanwezig zijn. Verburg heeft deze maatregel genomen omdat er op een rundveebedrijf in Guildford in het Verenigd Koninkrijk mond- en klauwzeer (MKZ) is vastgesteld. Alleen vervoer van dieren die van een veehouderijbedrijf rechtstreeks naar de slacht gaan, is toegestaan.

Bezoek aan veehouderijbedrijven

Houders van evenhoevigen moeten een bezoekersregistratie bijhouden van alle bedrijfsmatige bezoeken op hun bedrijf. De registratie van het bezoek dient te bevatten: datum, naam van de bezoeker, zijn telefoonnummer, kenteken van zijn voertuig en indien van toepassing de naam van het bedrijf in opdracht waarvan hij het veehouderijbedrijf bezoekt. De veehouder moet deze gegevens ten minste drie maanden bewaren. Door middel van de gegevens is een snelle tracering van contacten mogelijk. Buiten de wettelijke bepaling is hierbij het advies dat bezoekers alleen in de stallen of bij het vee komen als dit absoluut noodzakelijk is. Professionele bezoekers van veehouderijbedrijven kunnen ook zelf een registratie van hun bezoeken bijhouden, maar dit is niet verplicht.

Veewagens uit het Verenigd Koninkrijk

Alle veewagens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten op een erkende wasplaats in Nederland extra gereinigd en ontsmet worden, ook al zijn zij in het VK gereinigd en ontsmet. Dat geldt ook voor vervoermiddelen voor paardachtigen.

Reizigers in het Verenigd Koninkrijk

Het ministerie van LNV adviseert reizigers om in het Verenigd Koninkrijk geen boerderijen te bezoeken. Verder is het verboden om dieren of etenswaren van dierlijke oorsprong mee te nemen uit het VK. Uiteraard is dit advies ook ter harte te nemen voor andere landen als daar MKZ uitbreekt.

Algemeen

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert op de naleving. Maatregelen kunnen per dag veranderen, maar ook versoepelingen zijn mogelijk. Speciale pagina’s op de websites van het ministerie van LNV of de vakbladen berichten over de verdere ontwikkelingen en achtergronden.

Meer informatie Dossier Mond- en klauwzeer op MinLNV.nl
Meer informatie Thema MKZ op Boerderijl.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.