Home

Achtergrond 668 x bekeken

Landbouwvrijstelling en (onder)grond woning

De landbouwvrijstelling in combinatie met de ondergrond van de bedrijfswoning blijft de fiscale gemoederen bezig houden. Een recente uitspraak van het Hof Den Bosch geeft opnieuw aan dat bij de berekening van de landbouwvrijstelling de waarde van de cultuurgrond als uitgangspunt dient. De zogenoemde waarde ‘Wevab-ondergrond’ komt niet in beeld als de grond onttrokken wordt om daar privé een woning op te bouwen. Het verschil tussen Wevab-ondergrond en Wevab-cultuurgrond werd hier belast.

Het hof overweegt in de uitspraak, dat vaststaat dat de naar privé overgebrachte grond vóór die overbrenging cultuurgrond was. Vervolgens stelt het hof dat de Hoge Raad voor die situatie geen onderscheid maakt waar het de te hanteren waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming betreft. Het opgekomen voordeel moet worden belast.

Vervolgens stelt het hof dat in dit geval het verschil tussen de WEV en de Wevab als cultuurgrond belast is. Het belaste voordeel is derhalve inclusief het verschil tussen de Wevab als ondergrond en de Wevab als cultuurgrond. Ook dat laatste verschil valt niet onder de landbouwvrijstelling. Het gelijk is aan de zijde van de inspecteur.

Deze uitspraak illustreert nogmaals de verschillende behandeling van de (onder)grond woning zoals deze tot voor kort werd gehanteerd. Werd de woning en (onder)grond in het verleden immers niet naar het privévermogen overgebracht maar tot het ondernemingsvermogen gerekend, dan was op grond van beleid van de Belastingdienst de waardesprong van Wevab-cultuurgrond naar Wevab-ondergrond wel vrijgesteld. Sinds 1 maart 2006 is overigens de landbouwvrijstelling, behoudens compartimentering, in het geheel niet meer van toepassing voor de (onder)grond bedrijfswoning. Het verschil in behandeling is daarmee ook opgeheven.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Naschrift redactie

Een overeenkomstige uitspraak deed de rechtbank van Breda op 12 juli in dit jaar. Een agrarier die met zijn zoon een bedrijf exploiteerde, wilde hierbij een tweede woning bouwen. Het bouwperceel ging over naar privé. De waardestijging ervan was eveneens belast. Wel moest rekening gehouden worden met het agrarische gebruik van de woning.

Lees ook Overbrengen woning van ondernemingsvermogen naar privévermogen
Meer informatie Uitspraak Hof ‘s Hertogenbosch, 13 juni 2007
Meer informatie Uitspraak Rechtbank Breda, 12 juli 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.