Home

Achtergrond 335 x bekeken

Landbouwregeling niet in strijd met Europees recht

De omzetbelasting is een Europese regeling. De Nederlandse wet op de omzetbelasting moet dan ook binnen de Europese kaders blijven. In een recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem kwam de vraag aan de orde of de Nederlandse landbouwregeling in de omzetbelasting wel in overeenstemming is met de Europese regeling. Volgens genoemde rechtbank is dat inderdaad het geval.

In casu stelde een landbouwer dat de landbouwregeling van artikel 27 van de Nederlandse Wet op de omzetbelasting (hierna artikel 27 OB) strijdig is met artikel 25 van de Zesde richtlijn (landbouwregeling in de Europese richtlijn). De zaak lag als volgt: de landbouwer valt onder de landbouwregeling van artikel 27 OB. Dit houdt in dat hij voor de ‘normale’ leveringen van agrarische producten en in het eigen bedrijf gebruikte bedrijfsmiddelen geen omzetbelasting verschuldigd is. Voor andere leveringen is hij net als iedere andere ondernemer omzetbelasting verschuldigd.

Hij verkoopt landbouwgrond, twee bouwkavels, twee vervallen schuren en een mestsilo. Over de levering van de bouwkavels is omzetbelasting verschuldigd. De levering van bouwkavels is immers geen ‘normale’ levering van agrarische producten. De levering van de silo vindt plaats binnen de herzieningstermijn.

De landbouwer doet per brief aangifte van de verschuldigde omzetbelasting met betrekking tot de bouwkavels en claimt aftrek van de herzieningsomzetbelasting op de bouwkosten van de mestsilo. De omzetbelasting over de bouwkavels wordt nageheven. De inspecteur weigert echter de herzieningsomzetbelasting over de mestsilo, omdat de landbouwer gebruik maakt van de landbouwregeling. In de procedure voor de rechtbank stelt deze belastingplichtige dat de landbouwregeling van artikel 27 OB strijdig is met artikel 25 Zesde richtlijn.

De rechtbank komt via een uitgebreide beschouwing tot de conclusie dat van een dergelijke strijdigheid geen sprake is en dat er geen recht bestaat op aftrek van herzieningsomzetbelasting op de mestsilo. De inspecteur krijgt gelijk. Hij heeft terecht gesteld dat de levering van de mestsilo niet (op verzoek) kan worden belast en dat er geen recht bestaat op herziening van de aftrek.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Lees ook Paardenstalling laag BTW tarief; bijgeleverde diensten hoog BTW-tarief
Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 10 augustus 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.