Home

Achtergrond

Fiscaalvriendelijk van rechtsvorm wijzigen

De omzetting van eenmanszaak naar maatschap of firma levert meestal de nodige fiscale voordelen op. Zeker in de land- en tuinbouw is dat het geval. Het voordeel kan nog groter worden als de omzetting plaatsvindt met terugwerkende kracht. De Rechtbank Breda heeft onlangs beslist dat aan de terugwerkende kracht door de fiscus geen bijkomende voorwaarden mogen worden gesteld.

Ieder jaar opnieuw worden tal van agrarische eenmanszaken omgezet in een maatschap of firma. Werd de onderneming aanvankelijk alleen gedreven voor risico van meneer, na de omzetting zijn zowel de man als mevrouw ieder ondernemer. Dat heeft veel fiscale voordelen. De winst kan tussen partijen worden verdeeld, waardoor vaak sprake is van een (veel) lager tarief. Daarnaast zijn er een heleboel fiscale faciliteiten (zelfstandigenaftrek, FOR, lijfrente, stakingsaftrek) waar beide ondernemers aanspraak op kunnen maken. De aftrek hoeft dus niet te worden gedeeld, ieder kan aanspraak maken op het volledige bedrag. Uitzondering is de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Die moet wel eerlijk worden gedeeld.

Terugwerkende kracht

Als de beslissing eenmaal is genomen dan moet worden gekeken of de doorschuiving van (de helft van) de onderneming naar de partner met fiscale afrekening (ruisend) gebeurt, of dat de doorschuiving geruisloos plaatsvindt. Maar om het grootst mogelijke fiscale voordeel te bedingen en ook om er zo snel mogelijk van te kunnen profiteren is het vaak plezierig als de doorschuiving met een beetje terugwerkende kracht gepaard kan gaan. Wie nu (augustus 2007) zijn onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 kan overdragen profiteert al dit jaar volledig van alle fiscale pret!

Goedkeuring staatssecretaris

De Staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd (CPP 2001/2374) dat aan doorschuiving (beperkt) terugwerkende kracht toekomt. Bij een ruisende doorschuiving mag u maximaal negen maanden terug, en niet verder dan tot aan het begin van het kalenderjaar. Oftewel: tekent u de overeenkomst vóór 1 oktober, dan krijgt u terugwerkende kracht tot 1 januari. Bij een gebroken boekjaar gelden iets andere regels, waarmee wel hetzelfde resultaat wordt beoogd. Ook voor toepassing van de ondernemersfaciliteiten mag met deze terugwerkende kracht rekening worden gehouden.

Uit de genoemde uitspraak van de Rechtbank Breda blijkt nu dat het niet zo is dat sprake moet zijn van zakelijke gronden voor de beslissing om met terugwerkende kracht over te dragen. Juist om discussie hierover te voorkomen heeft de Staatssecretaris een besluit uitgevaardigd. Bij een ruisende doorschuiving kan men drie maanden terugwerkende kracht krijgen: dan zal er voor 1 april overeenstemming bereikt moeten zijn. Voor de datumbepaling wordt voornamelijk waarde gehecht aan de datum van ondertekening, en minder aan een eerdere wilsovereenstemming. Bedenk overigens wel dat het onjuist dateren van een akte een strafbaar feit is.

S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Breda
Meer informatie Besluit staatssecretaris van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.