Home

Achtergrond 5 reacties

Europese beschermende landbouwpolitiek blijft nodig

Vrije marktwerking in de landbouw is volgens Harm Schelhaas verre van ideaal.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Het probleem voor de landbouwers is dat deze weinig invloed kunnen uitoefenen op de verkoopprijs voor hun producten zowel in een gereguleerde markt alsook in een vrije markt.
  Het zijn vaak de kleine dingen die deze marktwerking blokkeren.
  Neem nou de "meitelling"; hier halen partijen waar de landbouwer afhankelijk van is alle informatie uit, waardoor de onderhandelingspositie van de landbouwer onderuit gehaald wordt omdat de inkopers van landbouwprodukten exact kunnen zien welke voorraad in de markt zit en hierop hun prijs afstemmen.
  Laat nou de meitelling eens omgeturnd worden tot "decembertelling".
  Er is geen enkele reden te bedenken waarom dit niet zou kunnen sterker nog; het zou de landbouw alsook het ministerie van LNV veel werk besparen doordat correcties achteraf -en hierdoor fouten in de opgave- niet meer nodig zijn.

 • no-profile-image

  Harry Bosman

  Nog een belangrijke reden:

  De overheersende kritiek van vrije markt economen is dat landbouwbeleid, dat prijzen ondersteunt of de productie beperkt, betekent dat de consumenten er nadeel van ondervinden (omdat de prijzen en hoeveelheden veranderen) en dat dat nadeel groter is dan het voordeel voor de producenten. Er wordt geredeneerd dat deze verliezen alleen voorkomen kunnen worden door dit markt ingrijpen uit te bannen. Een hele generatie economen en ambtenaren heeft geleerd dat productiebeheersing leidt tot minder economisch voordeel voor de maatschappij en daarom vermeden moet worden, of, als het gebruikt wordt, alleen ten koste van een groot schuldgevoel en veel boetedoening mag worden ingezet.
  Dat is natuurlijk onzin. Het is waar dat je de theoretische economie kunt gebruiken om aan te tonen dat ELKE interventie in de normale werking van vraag en aanbod op de prijs resulteert in 'verliezen vergeleken met prijzen en volumes die door de markt worden bepaald. Dit betekent dat alle veranderingen in vraag- en aanbodcurven die buiten de markt veroorzaakt worden economische inefficiëntie tot gevolg hebben. Als je nou eens kijkt naar de afgelopen paar honderd jaar, welke door de regering gefinancierde activiteiten hebben dan de grootste invloed gehad op de agrarische sector, of anders gezegd: hebben veranderingen teweeggebracht in de vraag- en aanbodcurve van landbouwproducten? Denk je dat het zoiets als marktbeleid is dat soms de productie beperkt, of is het door de belastingbetaler betaald onderzoek en landbouwvoorlichting, beleid voor de herverkaveling van land, beleid gericht op vermindering van de kosten van leningen en input, en de daaraan verbonden projecten die de productiecapaciteit van de landbouw verruimden? Dat wil zeggen, ingrepen van de belastingbetaler in de landbouwmarkten, om het maar eens in economentaal te zeggen, die de aanbodcurve naar rechts hebben doen verschuiven.
  Als je gelooft dat niet overproductie en lage prijzen maar toenemende honger en hogere prijzen het gevolg zouden zijn als die door de belastingbetaler gefinancierde productiebevorderende activiteiten niet hadden plaatsgevonden, dan zie je ook in waarom het zo' n onzin is om je zorgen te maken om de betrekkelijk kleine verstoringen die productiebeheersing hebben teweeggebracht in de markt. In feite zouden landbouweconomen, als ze uitgaan van de standaard welzijnstheorie die alle doctoraal studenten in de landbouweconomie krijgen voorgeschoteld, luidkeels productiebeheersing moeten eisen, of andere middelen om een deel van het voordeel dat consumenten hebben gehad van de door de belastingbetaler verhoogde productie terug te hevelen naar de boeren. Dus als een econoom, politicus of ambtenaar weer eens wijst op het economisch verlies door landbouwbeleid, vraag hem dan maar hoe hij de waarde berekent van het economisch voordeel dat consumenten al eeuwen hebben van door de belastingbetaler betaalde interventies in de markt die de output van de agrarische sector bevorderd hebben.

  Bron:

  http://www.nav.nl/content/view/217/51/

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Harm Schelhaas is een begenadigd schrijver, respect van mijn kant Harm.
  Ook is hij econoom en daar heb ik als een wakker dier wat meer moeite mee.
  Zo ben ik er vrij zeker van dat hem de megagiga
  superstallen, meer dan goed zullen bevallen.
  De huidige overheid houdt ze niet tegen.....want ook deze overheid is er veel aan gelegen dat er overproduktie blijft bestaan.
  Verruiming van productierechtenzijn inene geen probleem als er een tekort dreigt.
  Immers eerst dan heeft de producent de macht.
  Dat wil ELKE staatsvorm koste wat het kost voorkomen.
  Het gaat immers om levensbehoefte nr. 1.
  Geef het volk brood en spelen Harm....er is echt niets nieuws onder de zon.
  Er moet brood zijn en vermaak zodat het klootjesvolk zich niet gaat vervelen.
  Voor het eerste zorgen gelukkig nog gewone boeren, die zich desnoods voor hun eigen strontkar laten spannen, om voor een rotte appel en een totaal fout ei te produceren.
  Voor het tweede zorgt een J.v. h. Ende alsook ene J.
  de Mol.
  De laatste twee zijn duidelijk slimmer dan de gemanipuleerde bende, die zich boerenstand pleegt te noemen.
  De boerenwereld is in de ogen van dit wakker dier, reeds bezig met een achterhoede gevecht.
  Harm weet dat en dit wakker dier weet dat ook.
  Harm is een zuivelman en weet nog beter dan dit wakkere dier, dat bedrijven als unilever al jaren aan het experimenteren zijn met bioculturen en productiemethoden waartegen NIEMAND kan concurreren.
  Valess het door mij, (vegetariër) hogelijk gewaardeerd zuivelproduct, is een voorloper van wat komen gaat.
  Maar okee Harm, tot zolang doen wij dat, wat destijds de pastoor en de fabrikant al deden.
  Hou jij ze dom, zei de fabrikant tegen de pastoor, dan hou ik ze arm.

 • no-profile-image

  Henri

  Beste Harm,

  Ik geloof dat je de gevolgen de prijselastiteit ook best kan in brengen in de discussie.

  1. De ondernemers die investeringen gedaan hebben, blijven vechten in een slechte markt door zoveel mogelijk te produceren om de investering terug te verdienen. Uiteindelijk gaan er meer ondernemers failliet, wat hogere maatschappelijke kosten (uitkeringen)met zich mee brengt, ook in de vorm van financiering, banken eisen >50% solvabiliteit.

  2. De uiteindelijke kosten voor het voedsel pakket zullen hoger zijn, zelfs in vergelijking met dit EU-beleid. veel meer stuctuur opbouw en afbraak. 5 jaar aardappelen en 5 jaar koeien melken vica versa.

  Kortom dit is een discussie die meer gevoerd moet worden met een open vizier en niet alleen met een moment opname in een gunstige markt, zoals nu in de melkveehouderij. Kijk maar eens naar de varkenshouderij of kalverhouderij en wordt wakker!

 • no-profile-image

  N.I.SIFALLOR

  Raar eigenlijk dat de meeste van deze zeven argumenten ook van toepassing zijn op het mkb terwijl deze groep van ondernemers zich wel moet zien te redden zonder subsidie.
  Als ik punt één alleen al vergelijk: hoeveel mkb-ers zijn wel niet weers afhankelijk!
  Mijn idee is: als je ondernemer wordt/bent; kent dan je mogelijkheden en mogelijke moeilijkheden en schreeuw niet onmiddelijk na de eerste regenbui:
  we moeten compensatie!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.