Home

Achtergrond 303 x bekeken

Vormverandering bouwblok is geen uitbreiding intensieve veehouderij

Bij besluit van 8 augustus 2006 hebben B&W van Hilvarenbeek een wijzigingsplan vastgesteld. Hierdoor krijgt een varkenshouder een ander bouwblok, zodat hij een nieuwe zeugenstal kan bouwen. Het oude bouwblok ligt nabij de kern van het dorp Esbeek en in ‘stedelijk gebied’ van het reconstructieplan Beerze Reusel. Het nieuwe komt te liggen in het ‘Extensiveringsgebied Overig’ van dit reconstructieplan. GS van Noord-Brabant keuren dit plan af bij besluit van 30 oktober 2006. De rechter moet uitspraak doen.

De provincie, de verweerder, acht het wijzigingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening en heeft daaraan goedkeuring onthouden. Hij stelt zich op het standpunt dat het plan in strijd is met het reconstructieplan. De vormverandering van het bouwblok leidt volgens hem tot uitbreiding van de ter plaatse gevestigde intensieve veehouderij door de bouw van een varkensstal op grond die in het reconstructieplan is aangeduid als ‘Extensiveringsgebied Overig’. Bovendien moeten bestaande bouwrechten volgens verweerder aan een bestemmingsplan te ontlenen zijn in plaats van een wijzigingsplan.

Van strijd met het reconstructieplan is naar de mening van de appellant, de veehouder, geen sprake, nu het wijzigingsplan geen uitbreiding, maar vormverandering van het bouwblok betreft. Onthouding van goedkeuring miskent bovendien bestaande bouwrechten die voortvloeien uit het reconstructieplan dat is gebaseerd op het streekplan 1992.

De omvang van de bedrijfsbebouwing binnen het bouwblok blijkt niet bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van een uitbreiding die strijdig is met het reconstructieplan. Ook kan de verweerder niet aannemelijk maken dat de bouwplannen een ongunstige invloed hebben op de belangen die het reconstructieplan beoogt te beschermen. Verder heeft de verweerder er geen rekening mee gehouden dat het oude bouwblok nabij de kern van het dorp ligt, zodat stalbouw niet of slechts tegen zeer hoge kosten mogelijk is.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het beroep gegrond en vernietigt het besluit van de provincie. De varkenshouder krijgt het nieuwe bouwblok, waarop hij de zeugenstal mag bouwen.

Lees ook Studiemiddag De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in de praktijk
Meer informatie Volledige uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20 juni 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.