Home

Achtergrond

VROM investeert in mooi Nederland

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) 17 gebiedsontwikkelingsprojecten geselecteerd, die in aanmerking kunnen komen voor de financiële middelen vanwege de Nota Ruimte. In het Nota Ruimte budget is 1 miljard euro beschikbaar tot 2014.

Bij de selectie van de projecten heeft het kabinet ervoor gekozen de rijksinzet te richten op gebieden die onderdeel uitmaken van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, waar de ruimtedruk het grootste is en een aantal belangrijke ruimtelijke uitdagingen bij elkaar komen. Daarbij gaat het om integrale vraagstukken van duurzaamheid, klimaataanpassing, versterking van het landschap, verbetering van de infrastructuur en binnenstedelijke herstructurering.

Bij de 17 gebieden horen Delfland, Zuidplaspolder en het Westelijk Veenweidegebied, waar de glastuinbouw een grote rol speelt. Overige gebieden/projecten zijn Oude Rijnzone (Groene Hart), Nieuwe Hollandse Waterlinie, Haarlemmermeer, IJsseldelta &-Sprong, Waterdunen, Nijmegen omarmt de Waal, Groningen Centrale Zone, Apeldoorn kanaalzone, Schaalsprong Almere, Stadshavens Rotterdam, Den Haag internationale stad, Brainport Eindhoven, Maastricht Belvédère, Den Bosch Spoorzone.

Meer informatie Persbericht VROM

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.