Home

Achtergrond 189 x bekeken

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) gaat de oude regeling MEP vervangen. Agrocount berichtte enkele weken geleden al over de mogelijke vormen van de energieproductie en de uitgangspunten voor de subsidiebedragen.

Op voorstel van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft de ministerraad ingestemd met het Ontwerpbesluit stimuleringsregeling duurzame energieproductie. Het besluit voorziet in een gesloten, beheersbaar systeem, waarbij de minister van Economische Zaken jaarlijks een maximumbudget vaststelt voor de verstrekking van nieuwe subsidies. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar categorieën. In het besluit worden nog geen keuzes gemaakt over de in 2008 en latere jaren te subsidiëren categorieën. Dat gebeurt uiterlijk begin 2008.

Ondertussen moeten de Europese Commissie en de Raad van State zich uitspreken over de SDE. De subsidieregeling zal zo vroeg mogelijk in 2008 ingaan. De nieuwe regeling zal vallen onder de Kaderwet EZ-subsidies, terwijl SenterNovem zorgt voor de uitvoering. Voor de huidige MEP-regeling geldt dat vanwege de beleidssynergie en 1-loketgedachte de uitvoering ervan op een later tijdstip zal worden overgeheveld naar SenterNovem.

Lees ook Hernieuwbaar gas en bio-wkk vallen ook onder nieuwe MEP
Meer informatie Het persbericht Ontwerpbesluit stimulering duurzame energieproductie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.