Home

Achtergrond 554 x bekeken

Rekenmodule voortzettingswaarde vernieuwd

De overdracht van een agrarisch bedrijf gaat meestal gepaard met een forse schenking. Over deze schenking is in principe schenkingsrecht verschuldigd. Vererft een bedrijf dan is over de nalatenschap in principe successierecht verschuldigd. Het schenkings- of successierecht is echter niet verschuldigd als gebruik gemaakt wordt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, vervalt het verschuldigde schenkings- of successierecht na een periode van vijf jaar.

Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement, is de voortzettingswaarde de basis waarop de faciliteit wordt berekend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten.

Om de voorzettingswaarde te berekenen heeft de Belastingdienst een rekenmodule ontwikkeld. Deze rekenmodule wordt ieder jaar aangepast. Naast de aanpassing van de rekenmodule worden ieder jaar in overleg met het agrarische bedrijfsleven normen vastgesteld die gebruikt kunnen worden in de rekenmodule.

De module en de normen over het jaar 2007 zijn sinds twee weken raadpleegbaar op de site van de belastingdienst. Met deze rekenmodule kan men de voortzettingswaarde berekenen. Deze waarde kan men invullen op de aangifte schenkings- of successierecht. De berekening kan men ook uitprinten om deze bijvoorbeeld mee te zenden met de aangifte.

De normen voor de berekening van de kasstroom voor het jaar 2007 zijn de volgende (netto kasstroom in euro): Melkvee 5,70 per 100 kg quotum; Zeugen 48,00 per gemiddeld aanwezige zeug; Vleesvarkens 18,00 per gemiddeld aanwezig vleesvarken;Pluimvee 5,50 per netto leefoppervlak m2;Legbatterij 0,10 per leghenplaats;Vleesstieren 0,00 per gemiddeld aanwezige stier;Witvleeskalveren 27,40 per kalverplaats;Rosévleeskalveren 4,30 per kalverplaats;Schapen 27,80 per ooi per jaar;Melkgeiten 0,00 per melkgeit;Nertsen 15,70 per fokteef;Konijnen 7,20 per Voedster per jaar; Sector akkerbouw Alle gewassen 231,00 per hectare eigendom

Mr. P.L.F. Seegers, voorzitter Platform landbouwnormen en werkzaam bij Belastingdienst Oost. Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook: Studiemiddag Bedrijfsopvolging in de agrarische sector
Meer informatie De vernieuwde rekenmodule op Belastingdienst.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.