Home

Achtergrond 374 x bekeken

Omzetbelasting bij verhuur van melkquotum

Verhuur van melkquotum is een activiteit met mogelijk grote gevolgen voor de omzetbelasting. Een overgangsregeling wordt naar nu blijkt beperkt toegepast. Daar komt gedonder van.

OmzetbelastingOngeveer tweederde van alle boeren en tuinders maakt voor hun agrarische activiteiten gebruik van de landbouwregeling. Dat betekent dat zij hun producten zonder omzetbelasting kunnen verkopen. Daar staat tegenover dat zij de aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting niet kunnen aftrekken. Die omzetbelasting blijft zoals dat heet ‘hangen’. Ongeveer een derde van alle ondernemers in de agrarische sector heeft geopteerd voor toepassing van de omzetbelasting. Zij worden op de gebruikelijke wijze in de btw betrokken. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat zij hun voordruk mogen aftrekken.

Verhuur quotumHet is lang onduidelijk geweest of de verhuur van (melk)quotum onder de werking van de landbouwregeling gebracht kon worden. Duidelijk was wel dat als verhuur de enige agrarische activiteit was gewoon btw in rekening gebracht moest worden. Dat was ook het geval als er was geopteerd. In dat geval diende altijd quotum met btw verhuurd te worden. Het voorgaande betekende dat in die gevallen als huurder van dit quotum feitelijk enkel een opterende boer in aanmerking kwam. Voor anderen was het gehuurde quotum immers 19% duurder. Slechts als de verhuur van het quotum onderdeel vormde van een regulier agrarisch bedrijf, kon het zonder btw verhuren.

BesluitOp 15 juni 2006 is er een nieuw besluit rond de landbouwregeling verschenen (Omzetbelasting, besluit landbouw). In dit besluit is voor de verhuur van melkquotum door een landbouwregelaar een overgangsregeling opgenomen. Deze overgangsregeling houdt in, dat de verhuur van melkquotum door een landbouwregelaar tot 1 april 2010 niet belast is met btw. Met dit besluit leken voor een heleboel mensen de fiscale problemen op dit punt uit de lucht. Naar nu echter gebleken is, neemt het ministerie van Financiën het standpunt in, dat dit niet hoeven af te dragen van btw alleen geldt voor lease-overeenkomsten, die reeds op 15 juni 2006 bestonden. Voor nieuwe verhuurovereenkomsten (dus vanaf 15 juni 2006) geldt volgens het ministerie dat deze niet onder de overgangsregeling vallen. Over de leaseprijs dient in dat geval dus 19% btw berekend en afgedragen te worden. Dat verhoogt de leasekosten als de huurder de btw niet kwijt kan. En dat is in de meeste gevallen helaas zo.

OnduidelijkheidOver de interpretatie van het ministerie valt te twisten. Het standpunt levert de nodige vragen en problemen op. Vanuit de Vereniging van accountant- en belastingadviesbureaus (VLB) zal hierover gesproken gaan worden met het ministerie. Voor nieuwe contracten zal er echter vooralsnog vanuit moeten worden gegaan, dat er ook door landbouwregelaars 19% btw over de leaseprijs verschuldigd is. In deze nieuwe overeenkomsten zal daarom een clausule moeten staan, dat de leaseprijs exclusief btw is en dat over de leaseprijs 19% btw verschuldigd is. Omdat er nog discussie is over het standpunt van het ministerie, lijkt het verstandig om (pro forma) bezwaar te maken tegen de voldoening van de btw over de leaseprijs. Er zal om uitreiking van aangiftebiljetten moeten worden verzocht, omdat een landbouwregelaar normaal gesproken niet met heffing van btw geconfronteerd wordt. Tevens zullen er clausules in de overeenkomst moeten worden opgenomen voor het geval dat er uiteindelijk geen btw betaald moet worden. Het verdient aanbeveling dat agrariërs hierover tijdig met hun adviseur overleggen. Het komt helaas te vaak voor dat voor aanslagen de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken. En dan kan zelfs de beste adviseur weinig of niets meer betekenen voor de ondernemers.

S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep

Lees ook Verpachting agrarisch bedrijf splitsen in onroerende zaak en productierechten
Meer informatie Omzetbelasting, besluit landbouw, 15 juni 2006
Meer informatie www.vlb.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.