Home

Achtergrond

Maatregelingen na bluetongue in Duitsland en België

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag besloten om de versoepelingen voor bleutongue (blauwtong) in te trekken. In Duitsland en België zijn nieuwe gevallen van de dierziekte bluetongue vastgesteld.

De versoepelingen betroffen aanvullende afspraken tussen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg over het vervoer van dieren tussen deze landen. Het regime voor het vervoer van herkauwers tussen de voornoemde landen wordt teruggebracht tot het Europese regime dat gold voorafgaande aan de afspraken tussen de vijf lidstaten.

De regelingen van de EU kennen drie soorten gebieden: gebieden vrij van bluetongue, beperkingsgebieden (bijvoorbeeld geheel Nederland) en 20 kilometergebieden (hierbinnen is blauwtong gevonden).

Vervoer van herkauwers vanuit het 20 kilometergebied naar de gebieden die vrij zijn van bluetongue in Duitsland en Frankrijk, is alleen ondervoorwaarden toegestaan. Dit geldt ook voor het vervoer van herkauwers vanuit het 20 kilometergebied naar de beperkingsgebieden in Nederland en België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Voor dergelijk vervoer wordt opnieuw een PCR-test voorgeschreven, waarbij onder meer binnen 48 uur voor verzending bij het betreffende dier een monster moet zijn genomen op basis waarvan een negatief testresultaat moet zijn aangetoond. Vervolgens mogen deze dieren alleen rechtstreeks naar een slachthuis worden afgevoerd. Afvoer van deze herkauwers naar een bedrijf in een beperkingsgebied is onder de voorwaarden toegestaan.

Lees ook Korting bij dierziekte afgeschaft
Meer informatie Dossier Blauwtong op de site van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.