Home

Achtergrond 1 reactie

Knut krijgt te veel vrijheid

Nederland is opnieuw besmet gebied. Het kon eigenlijk niet uitblijven, maar het eerste officiële geval van bluetongue in Nederland is nu toch vastgesteld.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

 • no-profile-image

  kool

  zie ook www. natuurkalender.nl
  inzake de verspreiding van teken in Nederland vanaf plm 2000 - heden, en zie hoe teken zich steeds sneller en steeds uitgebreider verspreiden in Nederland.
  Wie realiseert zich dat een verder voortschrijdende herinrichting van Nederland . de zgn. snelwegen voor de natuur ( rijdt de natuur nu ook al auto?) -
  ook inderdaad snelle routes opent voor insekten? bijv. via de bermen van ons fijnmazig wegenstelsel en via de oevers van ons waterwegenweb? En dat dat ook tot in de steden doorgaat?

  De EHS zal volgens de plannen binnen nog geen 15 jaar leiden tot herinrichting van plm 1/3 van het Nederlandse buitengebied, op zodanig strategische wijze, dat de impact ervan nog veel groter is.

  Dit zou moeten plaatsvinden zonder ecologische toetsing.. en zonder toetsing van de te verwachten effecten op de samenleving als geheel.

  Onvoldoende realiseert eenieder zich dat heel veel beleidswensen die aan elkaar tegenstrijdig zijn worden gestapeld op onze Nederlandse zeer intensief bewoonde en gebruikte ruimte; en dat een strategische herinrichting van een derde deel van het buitengebied een ongekend leverage-effect voor de gehele samenleving kan hebben.
  De samenhang der dingen doorgronden is meer dan ooit van groot belang. Wie dit niet gelooft gaat maar eens kijken in de getroffen delen van Engeland. Of gewoon op www. natuurkalender.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.