Home

Achtergrond

Internetforum over gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Ministerie van LNV laat iedereen meepraten op een onlangs gestart internetforum. Tot 10 september kunnen belanghebbenden en belangstellenden hun mening kwijt over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Thema's zijn onder meer landschap, natuur en milieu, voedsel, dierenwelzijn en de rol van het GLB.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil graag weten hoe de Nederlanders denken over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wat zijn hun ervaringen met het GLB? Waar moet het GLB zich in de toekomst op richten? Op de forumsite kan iedereen tot 10 september 2007 zijn mening geven: eerst via een forum en vanaf half augustus via een enquête die gebaseerd is op de uitspraken op het forum. Op 10 september presenteert minister Verburg de uitkomsten aan Europees Landbouwcommissaris mevrouw Fischer-Boel die dan een bezoek aan Nederland brengt.

Het kabinet wil de huidige Europese inkomenstoeslagen in de landbouw in de toekomst meer koppelen aan het realiseren van maatschappelijke waarden. Waarden zoals voedselveiligheid en voedselzekerheid, het in stand houden van het landschap en de zorg voor het milieu en dierenwelzijn. Om deze visie verder te kunnen invullen, organiseert het ministerie van LNV een brede maatschappelijke consultatie, waarvan het internetforum een onderdeel is. Minister Verburg heeft eerder al mensen ontmoet uit het bedrijfsleven, wetenschap en natuur- en landbouworganisaties. Daarnaast heeft LNV tien keukentafelgesprekken gevoerd met agrarische ondernemers en mensen uit hun omgeving. Ook heeft LNV TNS NIPO een publieksonderzoek laten uitvoeren naar de mening van Nederlanders over het GLB.

Lees ook Investeren in een duurzame samenleving
Meer informatie: Het internetforum is niet meer actief

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.