Home

Achtergrond

Hygiënecode Teelt voedermiddelen

Akkerbouwers die voedermiddelen telen, kunnen vanaf deze week gebruik maken van een hygiënecode, de GMP+-standaard B6 ‘Teelt voedermiddelen’. Door het toepassen van de code voldoet de akkerbouwer aan regels van de EU-Diervoederhygiëneverordening. Het ministerie van LNV keurde de inhoud van de code goed op verzoek van het Productschap Diervoeder (PDV).

De code treedt niet in plaats van de verordening. Voor toezichthouders blijft de verordening het uitgangspunt. Ze hanteren de code wel als leidraad, waarmee zij efficiënter en effectiever toezicht kunnen houden bij de telers.

De inhoud van de hygiënecode is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. De VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) bracht een positief advies uit. De code voldoet aan eisen van de Diervoederhygiëneverordening. Voor telers is het bruikbaar als leidraad voor naleving van de verordening voor zover het om de afzet van producten als (dier)voedermiddel gaat. Uiterlijk 1 januari 2008 hoeven telers pas te voldoen aan de voorschriften van de Diervoederhygiëneverordening.

De hygiënecode maakt als standaard B6 ‘Teelt voedermiddelen' onderdeel uit van GMP+, het voedselveiligheidcertificaat voor diervoeders. De code is tevens geïntegreerd in het schema Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK). Eerder dit jaar accepteerde het PDV al het akkerbouwcertificaat VVAK voor de teelt van voedermiddelen voor de borging van diervoeder als GMP+-waardig. Het verzoek van VVAK tot acceptatie als hygiënecode is nog in behandeling.

GMP+ -gecertificeerde bedrijven (GMP+ B6 ‘Teelt voedermiddelen') voldoen al grotendeels aan de voorschriften uit de Diervoederhygiëneverordening via deelname aan het GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006.

De nieuwe GMP+ B6 standaard bevat een aantal nieuwe voorschriften. Een verwijzingstabel brengt die in beeld en maakt ook inzichtelijk welke voorwaarden uit GMP+ B6 de voorschriften uit de Hygiëneverordening borgen. GMP+ -gecertificeerde bedrijven kunnen hiermee ook bij een VWA-controle aantonen dat aan de voorwaarden van de Diervoederhygiëne-verordening wordt voldaan. De controle verloopt hierdoor vlotter en efficiënter.

Meer informatie LNV Besluit goedkeuring hygiënecode teelt voedermiddelen, 1 juni 2007
Meer informatie Hygiënecode GMP B6 teelt voedermiddelen
Meer informatie Verwijzingstabel GMP B6 teelt voedermiddelen en Diervoederhygiëneverordening

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.