Home

Achtergrond 174 x bekeken

Herziening successiewet in aantocht

De successiewet is een oude wet. De huidige versie uit 1956 is verouderd en gevoelig voor constructies. Denk bijvoorbeeld aan de turbo-testamenten en de vele variaties daarop. Daarom heeft Staatssecretaris De Jager in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij bereid is om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een herziening van de huidige Successiewet.

De staatssecretaris hoopt dat de herziening onder meer leidt tot een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het successie- en schenkingsrecht. Bij de herziening is de hoogte van de tarieven een belangrijk aandachtspunt. Het hoogste tarief in de Successiewet bedraagt nu maar liefst 68 procent (jaar 2007).

Een herziening van de tarieven mag echter niet leiden tot een lagere opbrengst. In 2005 brachten het schenkings- en successierecht samen circa €1,7 miljard op. Een substantiële tariefsverlaging is slechts mogelijk als blijkt dat deze kan worden gefinancierd door grondslagverbreding of door een herschikking binnen de tariefstructuur.

Eind 2006 is een rapport uitgebracht met vergelijkend onderzoek naar de successiewetgeving in acht EU-lidstaten: België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden. Tussen de lidstaten bestaan wat betreft de heffingsgrondslag en tarieven aanzienlijke verschillen. Enkele Europese landen schaften in de afgelopen 5 jaar zelfs de schenkings- en successierechten af. Het betreft Zweden, Portugal en Rusland.

De opstellers van het rapport hebben aangegeven dat niet op lichtvaardige wijze conclusies mogen worden verbonden aan de bevindingen. Men kan niet op basis van één enkel overzicht van de van toepassing zijnde tarieven concluderen dat tarieven van een bepaald land laag of hoog zijn. Of als er in een bepaald land geen successiebelastingen bestaan, dat dit positief is voor de inwoners van dat land en/of dat het zal leiden tot een vlucht van vermogende particulieren uit een land met een hoog tarief.

Een evenwichtige conclusie kan pas worden getrokken als wordt gelet op het totale belastingsysteem met jaarlijks terugkerende (inkomens- en vermogensgerelateerde) belastingen. Daarnaast is het belangrijk om belastingfaciliteiten in aanmerking te nemen, zoals het belastingvrij kunnen schenken van hand tot hand en rekening te houden met een eventuele bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij het rapport meeneemt in de afweging over een mogelijke herziening van de Successiewet. Al met al is dit na de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting de volgende belastingwet die (waarschijnlijk) op de schop gaat. Er is weer veel werk in het vooruitzicht voor de adviespraktijk.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Lees ook Heeft voortzettingswaarde langste tijd gehad?
Meer informatie De Brief van het Ministerie van Financiën, 5 juli 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.