Home

Achtergrond

Glastuinbouw scherpt ambities voor 2020 aan

De glastuinbouw wil niet alleen dat vanaf 2020 nieuw te bouwen kassen geen netto CO2-uitstoot meer hebben en onafhankelijk van fossiele brandstoffen gewassen telen, maar ook dat de bedrijven producent zijn van duurzame warmte en duurzame elektriciteit.

Dit is de aangescherpte doelstelling van het platform kas als Energiebron die afgelopen vrijdag haar eerste vergadering had. Dirk Duijzer, voorzitter van het PT is voorzitter van dit platform. Het platform heeft een eigen plek gekregen in het landelijke energietransitieprogramma van de overheid. "Dat is uniek, want alleen de woningbouwsector is een van de andere zeven sectoren die zo’n eigen platform heeft", aldus Jan Smits, energiedeskundige bij het PT.

Het platform kas als Energiebron is volgens energiedeskundige de opvolger van het transitiecollege Kas als Energiebron, maar nu zijn ook de toeleveringsbedrijven vertegenwoordigd in de persoon van Meiny Prins, directeur van Priva, en ook is het de bedoeling er maatschappelijke organisaties bij te betrekken. "Een partij als stichting Natuur en Milieu hebben we nodig omdat de ambities hoog zijn en zij kunnen helpen knelpunten op te lossen."

Duijzer zal voortaan ook behoren tot het regieorgaan energietransitie en krijgt daarmee een belangrijke stem in de innovatieagenda energie van de overheid. Om de ambitieuze doelstelling van de glastuinbouw te halen, worden er actiepunten vastgesteld door het platform kas als Energiebron. Eind 2008 staan die in het vastgestelde jaarplan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.