Home

Achtergrond

Glastuinbouw kan eigen CO2-systeem starten

Met 89 voor, zes tegenstemmers en één ongeldige stem is de telersbijeenkomst gisteren in Honselersdijk akkoord gegaan met het opzetten van een eigen CO2-emissiehandelssysteem voor de glastuinbouw.

Met de uitslag van deze laatste in de reeks van zeven bijeenkomsten is duidelijk geworden dat er in de tuinbouwsector voldoende draagvlak is voor het opzetten van zo'n emissiesysteem.

Het is nu de taak voor LTO Glaskracht Nederland en Productschap Tuinbouw (PT) als organiserende partij het handelssysteem uit te werken. "Met name over de toedeling van de rechten valt nog veel werk te verzetten", stelt Dirk Duijzer, voorzitter van het PT.

"Ook is nog niet duidelijk op welke manier we het emissiesysteem gaan opbouwen. Dat kan op historische waarde, dus op grond van het aardgasverbruik in het verleden en wat het betreffende bedrijf nu aan kubieke meters aardgas verbruikt. Maar we kunnen ook kiezen voor een gewas gerelateerd aardgasverbruik. Voor beide benaderingen valt wat te zeggen. Maar voor er een beslissing wordt genomen komen we daar zeker bij de sector op terug", aldus Duijzer.

Opvallend is dat veel glastuinders de waarde van de CO2-emissierechten hoog inschatten. Uit een rekenvoorbeeld blijkt de geldwaarde voor de emissierechten bij een verminderde uitstoot aan CO2 slechts uit te komen op 12 cent per kubieke meteraardgas. Wanneer het tuinbouwbedrijf in staat is om het aardgasverbruik met 10 procent te verminderen wordt daarmee een aanzienlijk hoger bedrag verdiend.

Het nieuwe handelssysteem is meer opgezet om onder andere sturend op te treden, het lage belastingstarief voor de komende vijf jaar voort te zetten en omdat het werken met Glaminormen voor de sector gewoon niet te doen is. Het emissiesysteem blijkt een veel eerlijker en flexibeler systeem te zijn.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.