Home

Achtergrond 1148 x bekeken

Doorbetaald-loonregeling DGA blijft

De doorbetaald-loonregeling is een praktische regeling in de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Van deze regeling maken veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) gebruik. Het zag ernaar uit dat de praktische regeling na 1 januari 2008 zou worden afgeschaft. Dit blijkt niet zo te zijn. Dit blijkt uit antwoorden op vragen aan staatssecretaris De Jager van Financiën.

De doorbetaald-loonregeling is kort samengevat van toepassing in de volgende situaties:Er zijn in principe twee inhoudingsplichtigen (vaak de werkgever en een andere inhoudingsplichtige voor wie een natuurlijk persoon werkzaamheden verricht). Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan, mag de andere inhoudingsplichtige na goedkeuring van de inspecteur de met de werkzaamheden verband houdende beloning doorbetalen aan de werkgever zonder inhouding van loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever verstrekt het loon aan de werknemer als zijnde het een onderdeel van het door hemzelf verschuldigde loon onder inhouding van loonbelasting en premie volksverzekeringen. Nu hoeft nog maar één bv een loonadministratie bij te houden in plaats van twee bv’s.

De doorbetaald-loonregeling wordt met name toegepast bij een DGA die via een eigen houdstermaatschappij arbeid verricht voor een werkmaatschappij. Verder wordt de regeling toegepast bij een commissaris die vanwege de (hoofd)dienstbetrekking een commissariaat elders in het concern vervult.

Op 29 januari 2007 was nog in een besluit bekendgemaakt dat de doorbetaald-loonregeling in de situatie van een DGA met een eigen bv nog tot 1 januari 2008 zou mogen worden toegepast. Daarna zou de inhoudingsplicht voor de eigen bv met een DGA als enig werknemer vervallen en daarmee het fundament voor het kunnen toepassen van de doorbetaald-loonregeling. Zonder wetswijziging zouden veel overeenkomsten aangepast moeten worden zoals managementovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten.

Het Tweede Kamerlid Dezentjé Hamming (VVD) heeft daarop aan staatssecretaris De Jager van Financiën vragen gesteld en hem gewezen op de daaruit voortkomende administratieve lasten. De staatssecretaris heeft zich de kritiek aangetrokken en heeft op de Kamervragen geantwoord dat de doorbetaald-loonregeling in deze situatie ook na 1 januari 2008 van toepassing zal blijven. Hij zal daartoe een wetswijziging voorbereiden.

Door de wetswijziging wordt voorkomen dat veel overeenkomsten aangepast moeten worden, zoals managementovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Lees ook Versoepeling correctieverplichting gegevens werknemers
Meer informatie Antwoorden op Kamervragen over de sociale verzekeringspositie van directeuren-grootaandeelhouders, 16 juli 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.