Home

Achtergrond 450 x bekeken

Convenant laag tarief OB voor diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus

Woensdag 27 juni 2007 tekende de Belastingdienst een convenant met de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus (VLB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA). Het convenant is gesloten in het kader van Horizontaal Toezicht en gaat over de vraag welke diensten geleverd door boekhoud- en belastingadviesbureaus aan land- en tuinbouwers, veehouders en bosbouwers onder het verlaagde tarief van de omzetbelasting (OB) vallen. Door middel van het convenant wordt veel discussie en onzekerheid omtrent de toepassing van het lage tarief weggenomen.

Het convenant valt grofweg uiteen in twee delen. In het eerste deel is een lijst met diensten opgenomen, waarop het verlaagde tarief OB kan worden toegepast. Natuurlijk geldt dit 6 procenttarief alleen als de prestatie wordt afgenomen door een landbouwer in de zin van artikel 27 van de wet OB. In het tweede deel wordt een systeem van interne controle en een auditprotocol door de advieswereld op het nakomen van de afspraak geregeld.

De diensten waarop het lage tarief kan worden toegepast zijn onder meer de volgende:

1. het opstellen en wijzigen van samenwerkingscontracten;2. het verrichten van fiscale, juridische en administratieve werkzaamheden met betrekking tot het aangaan of wijzigen van een samenwerkingsvorm;3. het behandelen van geschillen die voortkomen uit de samenwerkingscontracten, voor zover deze worden uitgevoerd door het boekhoud- en belastingadvieskantoor; 4. het geven van adviezen over de bedrijfsvorm;5. fiscale, juridische en administratieve werkzaamheden, alsmede advisering, met betrekking tot de start en/of aankoop van een bedrijf, bedrijfsovername, bedrijfsverplaatsing en bedrijfsbeëindiging;6. het berekenen van de zogeheten ‘voortzettingswaarde’ bij een bedrijfsoverdracht;7. werkzaamheden met betrekking tot het maken van (door)berekeningen en adviezen over investeringen en financiering;8. fiscale, juridische en administratieve werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van landbouw-, veehouderij-, tuinbouw- of bosbouw-bv’s, herstructurering en het opstellen van jaarstukken voor de Kamer van Koophandel;9. fiscale, juridische, financiële en administratieve afwikkeling van onroerendezaaktransacties en onteigeningen in het kader van het landbouw-, veehouderij-, tuinbouw- of bosbouwbedrijf;10. het opstellen van standaardpachtcontracten;11. administratieve en juridische dienstverlening met betrekking tot pachtzaken;12. de begeleiding bij geschillen over pachtzaken voor zover dit wordt uitgevoerd door het boekhoud- en belastingadvieskantoor zelf.

Al met al biedt het convenant de praktijk duidelijkheid en zekerheid over de toepasbaarheid van het lage omzetbelastingtarief. Vervelende discussies achteraf worden hiermee voorkomen.

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers, voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost. Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook: Verlaagd btw-tarief in de landbouw: het luistert ERG nauw
Meer informatie Belastingdienst.nl over diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus
Meer informatie Het volledige convenant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.